UMCG verdubbelt winst, maar gaat door met kostenbesparing

© Dennis Venema
Het UMCG heeft vorig jaar bijna 28 miljoen euro winst geboekt. Dat is een verdubbeling van het resultaat in 2016.
Het ziekenhuis dankt de winstsprong aan incidentele zaken. Zo waren de personeelskosten lager omdat er niet voldoende personeel kon worden gevonden voor alle vacatures. Ook bleek de invoering van het elektronisch patiëntendossier goedkoper dan gedacht.

Door met kostenbesparing

Omdat het geen structurele besparingen betreft, zegt het UMCG door te gaan met het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma dat tot 2020 geldt. Zodoende blijft er voldoende geld beschikbaar voor de kwaliteit van complexe patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.
Het UMCG noemt als voorbeelden de vernieuwing van het operatiecentrum, de intensive care en de spoedeisende hulp en de ontwikkeling van het Centrum Acute Zorg.

Extra geld voor opleidingen

Omdat veel vacatures moeizaam in te vullen zijn, wordt er ook extra geld uitgetrokken voor het opleiden van meer personeel. Zo komen er nog dit jaar 10 procent meer leerling verpleegkundigen dan vorig jaar.
Met de ziekenhuizen in de regio wordt samengewerkt om extra anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, klinisch perfusionisten ander klinisch ondersteunend personeel op te leiden.