Advies Raad van State: beperk bevoegdheid van minister Wiebes

Minister Wiebes
Minister Wiebes © ANP / Remko de Waal
De Raad van State vindt dat de belangen van de inwoners van het aardbevingsgebied voorrang hebben boven de leveringszekerheid van gas aan afnemers zoals bedrijven en wil daarom de bevoegdheid van minister Wiebes begrenzen.
De onzekerheid bij inwoners van onze provincie speelt bij dit advies een rol. Dat schrijft de Raad in een advies naar aanleiding van het wetsvoorstel over het minimaliseren van de gaswinning.

Drie belanghebbenden

De Raad gaat bij het advies uit van drie groepen belanghebbenden waar de minister rekening mee moet houden:
1. De inwoners van het aardbevingsgebied die risico lopen door de gaswinning
2. De (afhankelijke) eindgebruikers van het gas, waaronder huizen, instellingen en ziekenhuizen in Nederland en daarbuiten
3. Eindgebruikers zoals bedrijven die 'economische consequenties' ondervinden van het langdurig afsluiten van het gas, zoals het ontslaan van medewerkers en failliet gaan.
De Raad adviseert nu dus dat minister Wiebes de veiligheidsrisico's van groep 1, de inwoners, voorrang moet geven ten opzichte van groep 3, de economisch afhankelijke eindgebruikers.

Nog wel een afweging te maken

De Raad geeft de minister nog wel de ruimte om een afweging te maken tussen groepen 1 en 2. Bijvoorbeeld als de eindgebruikers niet meer kunnen koken of zonder verwarming komen te zitten.
'De afweging spitst zich dan toe op de twee verschillende kanten van veiligheid: de veiligheid van omwonenden en de veiligheid in verband met de leveringszekerheid.'

Naar de Tweede Kamer

Of minister Wiebes dit advies gaat overnemen is onduidelijk. Het wetsvoorstel over de gevolgen van de stopzetting van de Groningse gaswinning wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.
Minister Wiebes wil de gaswinning uiterlijk in 2030 stoppen vanwege de aardbevingen en aanverwante schade in onze provincie. Vanaf 2022 moet er structureel minder gaswinning nodig zijn in verband met de bouw van een stikstoffabriek.