Beving Zeerijp had direct effect op veiligheidsgevoel

Een scheur in de kerk van Zeerijp
Een scheur in de kerk van Zeerijp © Steven Radersma/RTV Noord
De bewoners van het aardbevingsgebied voelden zich meteen veel onveiliger na de aardbeving van Zeerijp op 8 januari. Ook waren ze bozer en voelden ze zich machtelozer.
Tot die conclusie komen twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) die periodiek de gezondheid en gevoelens van de Groningers meten.

Twee dagen na de beving

Dit keer maten onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe binnen twee dagen na de bewuste beving de gevoelens onder hun vaste groep respondenten.
'Er is tevens een scherpe daling van de ervaren veiligheid. Gevoelens van machteloosheid en woede nemen sterk toe', schrijven Postmes en Stroebe in het nieuwe rapport van Gronings Perspectief, dat woensdag is overhandigd aan de Nationaal Coördinator Groningen, de opdrachtgever voor het onderzoek
De emoties lopen soms hoog op: men is boos en voelt zich machteloos
Katherine Stroebe - onderzoekster

Emoties

'Velen gaven aan geschokt te zijn', zegt Stroebe. 'Er is een grote afname van veiligheid. De emoties lopen soms hoog op: men is boos en voelt zich machteloos. Het vertrouwen in de verantwoordelijke instanties, inclusief de Rijksoverheid, is opvallend diep weggezakt.'
Voor sommigen is de schok en stress acuut: zij slapen slecht of voelen zich vervreemd van hun eigen land.

Groningers zien geen spoken

De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat bewoners de bodembewegingen niet overdrijven. De door het KNMI gemeten bodembeweging komt sterk overeen met de waarneming ervan, stellen ze.
Dat wijst er volgens hen tevens op dat men de vragenlijsten accuraat en waarheidsgetrouw invult.

Schademeldingen

Na de beving van Zeerijp werden tot 1 februari ruim 4200 gevallen van schade gemeld. De meeste schade is gemeld op de locaties, waar de bodem het meest hevig beefde. Waar de bodem niet trilde, zijn nauwelijks meldingen gedaan.

Behoefte aan daadkracht

Na de beving van Zeerijp was er veel aandacht voor de Groningse aardbevingsproblematiek. Veel bewoners vinden dat fijn, zo constateert het onderzoek. Ze voelen zich erkend. Maar tegelijk zijn er velen die aangeven dat die aandacht en 'het gepraat' hen niets verder helpt.
Er is veel scepsis en achterdocht of er werkelijk iets gaat veranderen
Tom Postmes - onderzoeker
'Er is veel scepsis en achterdocht of er werkelijk iets gaat veranderen', stelt Postmes. 'Bewoners zeggen: we horen al jaren mooie woorden, maar ondertussen ligt alles stil.'

Lange termijn

In hoeverre die eerste reactie van schrik, boosheid en machteloosheid in de maanden na de aardbeving zijn weggegebt moet nog blijken. De onderzoekers meten dat later dit jaar.