Acties dreigen in metaalsector na stuklopen cao-onderhandelingen

© Matt Coats/Flickr (Creative Commons)
Werkgevers en vakbonden in de metaalsector zijn niet tot een akkoord gekomen in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Het door vakbond FNV gestelde ultimatum is verlopen.
De onderhandelingen liepen onder meer stuk op de gestelde salariseisen.

'Ronduit respectloos'

Het eindbod van werkgeversorganisatie FME, 1,4% loonsverhoging in 2018 en over drie jaar gemiddeld 2,5%, viel niet in goede aarde. Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal, noemt de reactie vanuit de werkgevers 'ronduit respectloos'.
'Het is me duidelijk dat ze geen waardering hebben voor hun eigen werknemers. En dat in deze tijd van grote winsten. Voorstellen voor fatsoenlijk loon zijn er niet. Maar het allerergst vind ik dat de metaalwerkers als wegwerpwerknemers worden behandeld. Werkgevers willen totale zeggenschap over werktijden, onbeperkt overwerk bij nacht en ontij en geen regelingen om gezond langer door te kunnen werken.'

Werkgevers: 'deur staat open'

Volgens FME komt de loongroei van 1,4 procent bovenop de eerdere verhoging van 1,55 procent van begin 2018. Per 1 juli volgend jaar zouden lonen nog weer 3 procent stijgen en een jaar later nog eens 2,5 procent. De lange looptijd van 33 maanden zoals voorgesteld zorgt volgens de werkgevers voor rust in de sector. Verder wordt door werkgevers in het voorstel 11 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor scholing.
Volgens de FME blijven de bonden vasthouden aan een 'lange lijst' met voorstellen die bedrijven stevig op de kosten zouden jagen. De werkgevers zeggen wel dat de deur nog open staat voor overleg.

Acties op komst

Door het stuklopen van de onderhandelingen zijn er volgens FNV acties op komst. De cao metaalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal.