'Het is lastig om ons gevoel bij Haagse partijgenoten over te brengen'

De verstuurde brief
De verstuurde brief © Bewerking RTV Noord
De brandbrief van de 56 fractievoorzitters van de lokale fracties in het bevingsgebied verwoordt de machteloosheid en hoop van de regio.
Van de huidige Haagse coalitiepartijen zetten 21 lokale fractievoorzitters zich af tegen het beleid van minister Eric Wiebes om de versterkingsoperatie uit te stellen. Liefst elf fractieleiders van de ChristenUnie, vijf van het CDA, drie van D66 en twee van de VVD hebben de brandbrief ondertekend.

VVD

De afkeuring van de twee VVD-afdelingen is opvallend, temeer omdat de VVD Statenfractie onder leiding van Mirjam Wulfse de lijn van Wiebes om de versterkingsoperatie uit te stellen altijd heeft gesteund.
'Daarin zijn we het ook niet eens met elkaar', zegt fractieleider Bert-Jan Huizing van VVD Loppersum. 'Wij willen, net als de hele raad van Loppersum, dat de versterkingsoperatie onverdroten moet worden voortgezet.'

'Puinhoop compleet'

Minister Eric Wiebes denkt daar anders over, hij wil eerst wachten met het versterken van 1588 woningen. Partijgenoot Mieke Bos van VVD Midden-Groningen was daar glashelder over:
'Na het opstappen van Hans Alders is de bestuurlijke puinhoop compleet', zei ze vorige week. 'Er is een bureaucratisch monster gecreëerd. Ook onze partij is daar debet aan. Wij zijn daar niet trots op. Eerlijk gezegd schaam ik mij daarvoor. Wij zijn teleurgesteld in minister Wiebes, die namens de Haagse politiek deze portefeuille beheert.'

Andere informatie?

CDA-fractieleider Erianne van der Burg uit Midden-Groningen ziet dat haar partijgenoot Agnes Mulder haar best doet, maar dat de noordelijke boodschap niet altijd landt in Den Haag.
'Agnes Mulder heeft die voeding vanuit hier wel heel erg nodig. Het lijkt wel of haar informatie in de Tweede Kamer anders is dan hoe wij dat hier beleven. Het ondertekenen van deze brief is dan ook een duidelijk signaal dat hier iets moet gebeuren.'

'Vertrouwen moet hersteld worden'

Op de vraag of Van der Burg de coalitiepartij CDA ondersteunt antwoordt ze twijfelend: 'Eh, ja op zich natuurlijk wel. Maar wat dit betreft moet er echt een tandje bij. Ons geluid moet goed gehoord worden en het vertrouwen moet worden hersteld. Dat kan alleen maar als je je afspraken nakomt.'
VVD'er Huizing constateert eveneens dat de boodschap vanuit de regio niet altijd doordringt bij zijn partijgenoten en andere Kamerleden in Den Haag. 'Als ze hier zijn, leven ze zeker mee en zijn ze geïnteresseerd, maar terug in Den Haag kijken ze met een technische blik naar de situatie. Het is heel lastig om het gevoel wat hier leeft over te brengen.'

Lees ook:

-