Dorpsverenigingen kunnen steeds lastiger bestuursleden vinden

Dorpsverenigingen kunnen steeds moeilijker vrijwilligers vinden voor een bestuursfunctie. Dat blijkt uit een enquête van RTV Noord onder 69 dorpsverenigingen in de provincie Groningen.

Ruim zestig procent van de ondervraagde verenigingen geeft aan steeds minder makkelijk vrijwilligers te vinden. Slechts zes procent zegt juist makkelijker aan vrijwilligers te komen.

Tijdgebrek en drukte

De redenen voor de moeilijke zoektocht liggen uiteen. 'Mensen hebben het druk tegenwoordig', zeggen verschillende verenigingen. Onder andere Dorpsvereniging Woltersum denkt dat mensen huiverig zijn om zich voor langere tijd te binden: dat idee wordt door andere verenigingen onderschreven.

Iedereen is vrij op zichzelf, dat merk je in de betrokkenheid
Astrid ter Hoeve - Plaatselijk Belang Broek

En dan speelt ook de betrokkenheid nog een rol. 'In ons dorpje vinden mensen eigenlijk alles wel oké. Iedereen is vrij op zichzelf, dat merk je in de betrokkenheid', zegt Astrid ter Hoeve van Plaatselijk Belang Broek.

Geen vastigheid

Als het gaat om vrijwilligerswerk, zoals papier ophalen of een bardienst draaien, lijkt het probleem wat minder urgent. Iets minder dan de helft van de verenigingen geeft aan het lastig te vinden vrijwilligers voor deze taken te vinden. Dat is bij het invullen van een bestuursfunctie duidelijk meer: dat vindt driekwart van de verenigingen lastig.

Wel moeten verenigingen voor het invullen van bijvoorbeeld een bardienst vaak terugvallen op de hulp van bestuursleden. Driekwart van de dorpsverenigingen zegt dat 'vaak' of 'heel vaak' te moeten doen.

Moeilijkheden

André Pleszynski van Dorpsvereniging Houwerzijl merkt dat het huidige aanbod vrijwilligers vooral uit oudere dorpsbewoners bestaat. 'Die vinden dat de nieuwe generatie aan zet is. Deze generatie bestaat vaak uit tweeverdieners die eigenlijk geen tijd voor bestuursfuncties hebben. Nieuwe inwoners zijn vaak wel enthousiast, maar willen niet direct in het bestuur. Begrijpelijk, want de oude garde verwijt hen vaak dat de nieuwe mensen alles willen veranderen.'

Niet overal kommer en kwel

Toch zijn er ook dorpsverenigingen waar er geen probleem is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Vereniging voor Plaatselijke Belangen in Veelerveen. Daar worden dorpsbewoners actief betrokken bij het opstellen van de dorpsvisie. Dat levert vervolgens tal van acties op die in het dorp georganiseerd worden.

'Deze manier van werken heeft ervoor gezorgd dat bewoners zich veel meer betrokken voelen bij het dorp en daardoor ook gemakkelijker zijn te benaderen voor vrijwilligersklussen', aldus Pieter Huttinga van Plaatselijk Belang Veelerveen.

Later vandaag gaat RTV Noord dieper in op de vraag waarom het lastig is om vrijwilligers te vinden. Ook laten we zien waar het wél goed gaat. 

Verantwoording

RTV Noord heeft ruim 150 dorpsverenigingen en verenigingen van dorpsbelangen aangeschreven. Daarvan hebben dus 69 verenigingen gereageerd. Voor de overzichtelijkheid heeft RTV Noord gekozen zich te beperken tot alleen dorpsverenigingen, en bijvoorbeeld wijkverenigingen in grotere kernen en andere type verenigingen (zoals sportverenigingen of huurdersverenigingen) niet aan te schrijven. De resultaten van de enquête geven daarom niet noodzakelijk een representatief beeld , maar zijn een indicatie van de problematiek in de provincie.

Lees ook:

- Bestuurslid in een dorpsvereniging: 'Het kost vrije tijd, maar het levert ook wat op'
- Dorpsvereniging hoopt op Onstwedders voor toekomst zwembad

Meer over dit onderwerp:
achtergrond
Deel dit artikel:

Recent nieuws