Spoelzee komt stap dichterbij voor Noordpolderzijl

Het haventje van Noordpolderzijl
Het haventje van Noordpolderzijl © Astrid Mellema/RTV Noord
Het dichtslibben van de vaargeul naar de haven van Noordpolderzijl is een hardnekkig probleem. Elk jaar moet de geul uitgebaggerd worden om Wadvaarders te verwelkomen op deze pittoreske plek.
Ook de afgelopen maanden is de geul weer uitgebaggerd, waardoor de haven nu weer bereikbaar is. Maar misschien is dit een van de laatste keren geweest. De aanleg van een spoelzee komt namelijk een stap dichterbij.

Terugspoelen

Een spoelzee is eigenlijk een meertje naast een vaargeul. Die loopt vol als het vloed wordt. Als het eb is, wordt het water vanuit het volle meertje met kracht door de geul gespoeld. Daardoor gaat het slib mee terug naar de zee.
De gemeente Eemsmond en waterschap Noorderzijlvest gaan nog dit jaar een aanvraag indienen bij het Waddenfonds om de spoelzee te realiseren. Ze zijn al jaren bezig met het plan.

Kost nu tonnen

'Dit zijn van die dingen waarvan je hoopt dat je ze ooit in levende lijve kunt zien', zegt wethouder Harald Bouman. 'De kosten voor het baggeren zijn elk jaar tegen de 70.000 euro en eens in de zoveel jaar nog een kwart miljoen. Daar wil je op den duur vanaf.'
De gemeente Eemsmond wil hierin samen optrekken met natuurorganisaties, akkerbouwers en gebruikers van de haven. Bouman hoopt dat het over enkele jaren gerealiseerd is: 'Daardoor wordt dit prachtige plekje aan het Wad weer goed bevaarbaar.'