Campus Groningen groeit door en is nu 'volwassen'

Kaart  van de campus op Zernike
Kaart van de campus op Zernike © Campus Groningen
Het gaat goed met Campus Groningen, zo blijkt uit een rapport dat dinsdag is verschenen. De campus is de snelst groeiende in Nederland en op één na grootst qua totale werkgelegenheid.
Burgemeester Den Oudsten reageert verheugd op de uitkomst: 'De groei waarin onze Campus zit is enorm, Groningen is dé plek om te excelleren. Het rapport is een mooie bevestiging hiervan.'

Volwassen campus

Met de nieuwe groeicijfers valt de Groningse campus nu in de categorie 'volwassen', net als negen andere campussen zoals het Kennispark Twente, Utrecht Science Park en High Tech Campus Eindhoven.
Een campus wordt binnen het onderzoek gezien als een locatie 'met een concentratie van bedrijven en kennisinstituten, waar partners gezamenlijk werken aan onderzoek en open innovatierelaties bestaan'. Op dit moment zijn er 198 bedrijven actief op de campus op het Zernike Complex en bij de campus bij het UMCG. Ook de RUG en de Hanzeschool werken als kennisinstelling mee.

Toekomst

Het rapport geeft als advies aan de campus om meer in te zetten op gedeelde (onderzoeks)faciliteiten en vestigingsruimtes voor startups en spinoffs.
Het rapport werd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland gemaakt. Uitvoerder is Buck Consultants International (BCI).