Proef met eco-bermen in Westerwolde; gemeente gaat minder maaien

De gemeente Westerwolde start een proef met 'ecologisch bermbeheer'. De bermen worden, op verzoek van de Partij voor de Dieren, gezaaid met een bloemen- en kruidenmengsel.
Dat moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid insecten in de gemeente groeit. Bijkomend gevolg is dat de negen bewuste bermen de komende drie jaren slechts één keer per jaar worden gemaaid. Normaal gebeurt dat twee tot vijf keer per jaar.

Zelf maaien verboden

De gemeente staat het niet toe dat mensen de bermen zelf gaan maaien. Dat gaat de gemeente 'uitgebreid communiceren'.
Ook komen er borden langs de weg, met daarop de tekst 'niet maaien i.v.m. ecologisch bermbeheer'.

Overlast

Wethouder Bart Huizing (PvdA) verwacht dat de overlast van de extra insecten wel mee zal vallen. 'We hebben wel gekeken naar de verkeersveiligheid, omdat de bermen hoger worden. Daarom moet je goed kijken naar de plek waar de ecologische bermen komen, en dat hebben we ook gedaan.'

Afname insecten

De pilot heeft onder andere te maken met de afname van het aantal insecten in Nederland. 'Maar we hebben al vanaf het begin van het jaar gezegd dat we hiermee aan de gang willen', zegt Huizing.

Uitbreiding pilot

Volgens Huizing zijn, behalve de plekken waar de pilot gestart wordt, nog meer plekken in de gemeente geschikt voor de proef. 'We beginnen nu met deze proef, maar wellicht gaan we dit in de toekomst uitbreiden.'
De pilot kost de komende drie jaar 13.500 euro.