Papier maken van gras: geen sciencefiction

Studenten van de Hanzehogeschool in de stad is het gelukt om van gras papier te maken.De chemiestudenten deden dat in opdracht van Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer is elk jaar opnieuw veel geld kwijt aan de verwerking van gras uit haar natuurgebieden en de kosten lopen alleen maar verder op.

Klimaatverandering

Rieks van der Wal, hoofd van Staatsbosbeheer in de provincie Groningen: 'In Noord Nederland hebben we een paar duizend hectares gras. Daar komt ongeveer achttienduizend ton maaisel van af. Maar het wordt steeds meer. Dat heeft ondermeer te maken met de klimaatverandering. We moeten nu twee keer per jaar maaien om de paden in onze natuurgebieden begaanbaar te houden.'
Hoog gras in een Gronings natuurgebied van Staatsbosbeheer

Hoge kosten

Een deel van het gras wordt verkocht als veevoer. Een ander deel gaat naar de biovergister, maar ook een deel wordt gestort als groenafval. Dat kost veel geld. Daarop borrelde bij Staatsbosbeheer de vraag omhoog of er ook andere nuttige toepassingen voor gras te bedenken zijn die geld kunnen opleveren.
De vraag werd ingediend bij de afdeling Life Science and Technology van de Hanzehogeschool waarmee Staatsbosbeheer al een aantal jaren samenwerkt in de zogeheten Innovatiewerkplaats van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Zuren

In het laboratorium van de Hanzehogeschool op de Zernikecampus in de stad ging een groep studenten de uitdaging. Student Lion Piest: 'We hebben zuren toegevoegd aan het gras om de verschillende bestanddelen van elkaar te scheiden. Nadat we ook de vaste stof en de vloeistoffen van elkaar hadden gescheiden hielden we ondermeer cellulose over. Papier dus.'

Bescheiden opbrengst

De opbrengst is nog bescheiden, een paar witte stukjes papier liggen in een petrischaaltje, maar het is echt papier. Of grootschalige winning van papier uit gras kansrijk en rendabel te maken is weet Piest nog niet. 'Wij hebben laten zien dat het kan, nu is het aan bedrijven op het verder op te pakken.'
Woensdag organiseert de Hanzehogeschool een symposium over de verwaarding van gras. Ondermeer de chemiestudenten zullen daar hun onderzoek presenteren.