'Groninger Forum kan niet meer bezuinigen dan het al doet'

Het Forum in aanbouw
Het Forum in aanbouw © Karel Jan Buurke/RTV Noord
Om de beoogde kwaliteit van het Groninger Forum in Stad te behouden, kan de organisatie van het Forum niet meer bezuinigen binnen de eigen organisatie dan het nu doet. Dat heeft wethouder Paul de Rook (D66) woensdagavond laten weten tijdens een debat over het exploitatietekort van het nog te openen Forum.
Het jaarlijkse exploitatietekort van het gebouw in aanbouw is voor de opening opgelopen tot 8,3 ton. In de zomer van 2019 opent het pand zijn deuren. In het Forum komen onder meer een bibliotheek, horeca en filmzalen.

Meerderheid

Wethouder De Rook wil het exploitatietekort dichten door de komende vijf jaar maximaal 3,3 miljoen euro bij te leggen. Het Forum moet zelf ook gaan snijden in de organisatie; er moet 150.000 euro per jaar bezuinigd worden.
De gemeenteraad lijkt in te stemmen met de geldinjectie, de coalitiepartijen zijn voor het oplossen van het tekort. Daarmee is er al een politieke meerderheid.

Waken voor fouten

Dat laatste bedrag is dus ook het maximum, aldus de wethouder. Maar enkel en alleen met dat bedrag is de exploitatie niet sluitend te krijgen. De Rook vindt het daarom ook van belang dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt.
'We moeten niet de fout maken die in veel andere steden is gemaakt', zegt hij. 'Dat we een exploitatie gaan dichtrekenen, maar in de praktijk in no time in de problemen komen.'

'Goede basis'

Directeur Dirk Nijdam van het Groninger Forum beaamt dat.
'Onze huidige basis is goed. Het kan heel erg meevallen en heel erg tegenvallen. Meestal begint dit soort organisatie met een dichtgetimmerde exploitatie aan de voorkant, maar krijg je na een jaar een persbericht dat er veel tegenvallers zijn. Met een beetje mazzel hebben we die hier niet.'

Onjuist beeld

De Rook verwacht dat de raad akkoord gaat met het geld dat de gemeente richting het Forum wil sluizen.
'Het beeld dat wij alles maar oplossen is niet juist', aldus De Rook. 'We vragen ook het Forum om te bezuinigen, natuurlijk doen we dat. Het is geen verrassing dat wij als gemeente schatplichtig zijn aan het Forum.' De gemeente is de opdrachtgever en geestelijk vader van het pand.

Ongeloof

Bij meerdere Groninger oppositiepartijen was het ongeloof groot over het opgelopen jaarlijkse tekort. 'De enige oplossing die er lijkt te zijn, is extra geld erbij', zegt Herman Pieter Ubbens (CDA). Is er wel gekeken naar extra inkomsten?
Jimmy Dijk (SP): 'Er zijn wel meerdere tekorten in deze stad. Namelijk tekorten bij de mensen thuis. Dit college lost dat niet op, maar het tekort bij het forum wordt wel opgelost met een voorstel voor extra geld.'
Het SP-raadslid stelt voor om het Forum op de meest onrendabele dagen te sluiten. 'De mensen in de stad zijn als eerste aan de beurt', betoogt Dijk namens de grootste oppositiepartij in Groningen.

'Mooier kunnen we het niet maken, wel duurder'

De partij Stad en Ommeland van Amrut Sijbolts is altijd al groot tegenstander van de bouw van het Forum geweest. Hij stelt dan ook een nieuwe slogan voor: 'Mooier kunnen we het niet maken, wel duurder.'
De fractie van coalitiepartij VVD laat nogmaals weten geen voorstander te zijn van het pand. 'Maar nu komt het er en dan willen we ook dat het een succes wordt', aldus fractievoorzitter Jasper Honkoop (VVD).

Financiën bibliotheek

In 2017 was het tekort 430 duizend euro, in 2013 was het nog 1,1 miljoen euro. De reden van de jongste stijging komt door de financiële situatie van de bibliotheek, die dus ook een plaats krijgt in het Forum.
De kosten van de bieb stegen, maar de inkomsten daalden. De inkomsten daalden onder meer door een minder hoge subsidie bijdrage vanuit de gemeente. De subsidie zal nu weer verhoogd worden.