Voorvechters sporthal De Wijert strijden door

© Google Street View
Die nieuwe sporthal in de stad-Groninger wijk De Wijert móet er komen, zelfs al heeft de gemeenteraad besloten dat het blijft bij een 'spelhal' met twee gymzalen. Dat vindt tenminste de 'Commissie behoud van sporthal de Wijert'.
Na een jarenlange discussie hakte de Groninger gemeenteraad eind mei de knoop door. De zuidelijke stadswijk De Wijert krijgt géén nieuwe breedtesporthal, maar een spelhal. Die komt in de plaats van de uitgewoonde sporthal aan de Vondellaan, die eigenlijk al lang had moeten worden afgebroken.

Te duur

Een nieuwe sporthal met alles erop en eraan, dat was ooit de bedoeling. Maar die wens bleek groter dan het beschikbare budget. Dus blijft het bij een relatief bescheiden spelhal, naast een eveneens te bouwen multifunctionele accommodatie met onder meer een bibliotheek.

34 bijeenkomsten

Verder komt er ook een plek voor buitensporten in de wijk. Daar hebben de wijkbewoners veel meer behoefte aan dan aan een sporthal, zei wethouder Ton Schroor (D66) tijdens de raadsvergadering: 'We hebben 34 bijeenkomsten met de wijkbewoners gehouden. Daar is een sporthal nooit genoemd.'

Verkeerde keelgat

Deze uitspraak schiet de Commissie behoud van sporthal de Wijert in het verkeerde keelgat, blijkt uit een brief die zowel aan de raad als aan de wethouder is gericht. De afzenders stellen dat er in de wijk wel degelijk behoefte is aan een echte sporthal.

Klacht

Daar is in het verleden op allerlei manieren aandacht voor gevraagd, betogen de briefschrijvers. In hun ogen verdraait Schroor de waarheid en daarom dienen ze in de genoemde brief een klacht in.
Op zijn beurt is Schroor het niet eens met de stelling van de briefschrijvers dat hij zou hebben gezegd 'dat er geen protesten bestaan tegen de sluiting van de (huidige) sporthal'.

Niet roodgloeiend

Zijn woordvoerder Hans Coenraads verwijst naar opnames van de raadsvergadering. Daarin zegt Schroor letterlijk: 'Vanuit Sport is-ie niet nodig. Vanuit de wijk - breed getoetst - is dat niet tot ons gekomen. De telefoon heeft niet roodgloeiend gestaan. Wij kennen wel het protest van een aantal wijkbewoners die een brief hebben geschreven en van de voorzitter van (korfbalclub) Nic.'
Volgens Coenraads hebben de briefschrijvers dus ongelijk.

Onjuiste voorstelling van zaken

Hoewel de raad dus inmiddels de zaak heeft beklonken, weigeren de bezwaarmakers zich hierbij neer te leggen, blijkt uit hun brief. Ze doen een beroep op de raadsleden het genomen besluit terug te draaien 'op grond van deze onjuiste voorstelling van zaken'.
Wat er met hun klacht gaat gebeuren, wordt nog uitgezocht.