Statenfractie CDA wil opheldering na RUG-conclusie groter bevingsgebied

© FPS / Bewerking RTV Noord
De Statenfractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de conclusie dat het bevingsgebied groter is dan tot nu toe is vastgesteld.
De onderzoekers, promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Paul Elhorst, hebben namens de Rijksuniversiteit Groningen vastgesteld dat het bevingsgebied groter is dan het Rijk verkondigt.
De gemeente Groningen en de drie noordelijkste Drentse gemeenten behoren officieel niet tot het aardbevingsgebied. 'Maar wij tonen statistisch aan dat er in deze gemeente ook sprake is van waardedalingen door aardbevingen', aldus Elhorst.
Het CDA vraagt zich af of het college de analyse van Elhorst en Duràn onderschrijft en vraagt aan gedeputeerde Eelco Eikenaar of hij dit bij het Ministerie van Economische Zaken en de NAM onder de aandacht wil brengen.