SP wil onderzoek naar gebruik chroom-6 in gevangenis Ter Apel

© RTV Noord
SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft vragen gesteld over het gebruik van de kankerverwekkende stof chroom-6 in de gevangenis van Ter Apel.
Gedetineerden maken daar schuttingen van hout dat is geïmpregneerd met materiaal dat chroom-6 zou bevatten. Bij het zagen van het hout zou die stof mogelijk vrijkomen.

Gebrekkige afzuiging

Het bedrijf Tinguely Xperts onderzocht in 2014 de veiligheid van de houtzagerij en daarbij werd onder andere chroom-6 aangetroffen. Uit het document blijkt ook dat de afzuiging in de houtzagerij destijds gebrekkig werkte.
Het RIVM rondde onlangs een groot onderzoek af naar het gebruik van chroom-6 houdende verf bij opslag- en onderhoudsdepots van de NAVO. Defensiepersoneel werkte daar jarenlang onder onveilige omstandigheden met de verf. Tientallen mensen werden ernstig ziek.
Cipiers die de gevangenen begeleiden, vrezen volgens de SP dat zij en de gedetineerden zijn blootgesteld aan een gevaarlijke hoeveelheid chroom-6. Ze zijn bang dat dat gevolgen heeft voor hun gezondheid.

'Geen gevaar'

In een interne mailwisseling in handen van RTV Drenthe stelt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat al het hout steekproefsgewijs wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van chroom-6. In december 2016 leidde dat ertoe dat een partij hout werd teruggestuurd naar de leverancier, omdat er te veel van de kankerverwekkende stof in zat. Gevaar voor de medewerkers is er volgens de DJI niet geweest.
De SP wil weten of gevangenispersoneel en gedetineerden op dit moment worden blootgesteld aan hogere doses chroom-6 dan is toegestaan. Ook wil de partij dat de minister laat onderzoeken of gedetineerden en cipiers in het verleden gezondheidsrisico's hebben gelopen.