Veendammer Baptisten Gemeente houdt op te bestaan

Het gebouw waar de diensten tot voor kort gehouden werden
Het gebouw waar de diensten tot voor kort gehouden werden © Google Street View
Leden van de Vrije Baptisten Gemeente 'De Ontmoeting' in Veendam moeten op zoek naar een andere kerk. Door een tekort aan actieve leden heeft het kerkbestuur besloten de gemeente op te heffen.
'Het is verdrietig, maar helaas kon het niet zo verder', zegt secretaris Simone Riemersma. 'We hebben dit besluit in goed overleg met onze leden genomen.'
Door het tekort aan vrijwilligers konden onderdelen als het kinder- en jeugdwerk, de muzikale begeleiding van diensten en het kosterschap niet wekelijks meer worden gegarandeerd.

Zestig leden

Na bijna vijftien jaar valt het doek voor het kerkgenootschap. Terwijl de Stadskerk in Groningen, de 'grote' zusterkerk, met vijftienhonderd leden groeiende is. De Ontmoeting heeft zo'n zestig leden. 
De Veendammer Baptisten Gemeente werd in 2004 opgestart vanuit de Stadskerk in Groningen. Voorganger Henk Stoorvogel startte de kerk in Veendam op. Hij werd opgevolgd door Martijn en Miesje Rienstra. Later hebben Henk en Jisca Noordhuis dit stokje overgenomen. De laatste drie jaar was er geen voorgangersechtpaar aangesteld.
De diensten werden in het begin gehouden in zalencentrum Dukdalf en later in het schoolgebouw Ubbo Emmius.

Geen onenigheid

Hoe het komt dat het Veendammer zusje van de Stadskerk geen voet aan de grond krijgt, is lastig te zeggen. 'Onze gemeente is in allerlei opzichten niet te vergelijken met haar grote zus. We zijn altijd een kleinere gemeente geweest', zegt Riemersma. 'Het nadeel is dat je met een kleinere groep mensen organisatorisch minder sterk staat.'
Riemersma benadrukt dat er geen onenigheid is tussen het bestuur en de leden. 'We hebben dit in goed overleg met elkaar besloten.'   
Wanneer de laatste dienst wordt gehouden, is nog onbekend. Riemersma: 'We denken nog na over een passend afscheid om op een mooie manier terug te kijken.'