Rol van dorpsverenigingen verandert: 'Er wordt veel meer aan dorpen zelf overgelaten'

Den Andel
Den Andel © Wout van Groenestijn/Groningen in Beeld
Groninger Dorpen onderschrijft de uitkomsten van een onderzoek van RTV Noord, waaruit blijkt dat dorpsverenigingen steeds lastiger bestuursleden kunnen vinden.
'Bij de meeste dorpen komen we het tegen', zegt Hilda Hoekstra, coördinator van de vereniging Groninger Dorpen. 'Er zijn genoeg aanleidingen om te denken dat het wel goedkomt, maar misschien niet meer op de manier zoals we dat kennen.'

Veranderende rol

Volgens Hoekstra verandert de rol van dorpsverenigingen. 'Het verschuift van representatief en adviserend naar verbindend en activerend. Initiatieven in dorpen met elkaar verbinden en daarmee richting overheden gaan.'

Goede voorbeelden

Netwerk Den Andel is volgens Hoekstra een goed voorbeeld van een dorpsvereniging die op een vernieuwende manier werkt.
'Ze hebben niet veel traditionele bestuursvergaderingen, maar organiseren meer op thema. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te denken gaan er ook echt voor. Dan heb je niet de zwaarte van functies zoals voorzitter en penningmeester, zoals mensen zich dat altijd inbeelden als ze denken aan een bestuur.'
Een ander voorbeeld is Sauwerd, waar de supermarkt in het dorp in leven wordt gehouden dankzij de dorpsvereniging. 'Dat creëert heel veel leefbaarheid, er zijn ook jongeren bij betrokken.'

Belang wordt groter

Hoekstra wijst erop dat het belang van een sterke dorpsvereniging alleen maar groter wordt.
'Elk dorp moet zich goed organiseren, want door de gemeentelijke herindelingen komt de overheid verder op afstand. Er wordt veel meer aan dorpen zelf overgelaten. Met elkaar plannen maken en dat vervolgens uitvoeren is heel belangrijk.'

Nieuw type bestuurders

'Die nieuwe rol trekt ook weer nieuwe types bestuurders. In sommige dorpen zie je juist jonge mensen opstaan. Ik zeg wel eens tegen mensen die het al 25 jaar doen: je mag het ook loslaten. Het is vrijwilligerswerk. Als mensen het als last ervaren, kan je ook stoppen. Er zijn altijd wel weer mensen in het dorp die ervoor gaan.'