Burgemeester Stad over vuurwerk: 'Dit kan zo niet langer'

Knalvuurwerk
Knalvuurwerk © LilGoldWmn/SXC Stock Exchange
Moet Stad iets doen tegen de overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling? Burgemeester Peter den Oudsten vindt van wel. Andere grote gemeenten in Groningen zien weinig in maatregelen om overlast tegen te gaan.
'Dit kan zo niet langer', reageert burgemeester Den Oudsten na de bekendmaking dat gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor het vuurwerkbeleid. Het kabinet gaat geen landelijk verbod op vuurwerk instellen, werd vrijdag bekend. Politie en gemeenten drongen hier op aan, maar de coalitiepartijen kwamen er niet uit.

'Samen met Stadjers'

Den Oudsten wil meer doen om overlast tegen te gaan. 'Maar dat moet wel in samenspraak zijn met Stadjers, alleen maar verboden instellen heeft geen enkele zin.'
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hoe ver de gemeente gaat om het afsteken van vuurwerk te beteugelen. 

Vuurwerkvrije zones

De gemeente Groningen werkt al aan het tegengaan van overlast door vuurwerk. Afgelopen jaarwisseling is een vuurwerkvrije zone in de binnenstad ingesteld en daarnaast zijn op tal van andere plekken in de stad vuurwerkvrije gebieden aangewezen.
De roep om een landelijk verbod volgde op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zij adviseerde een totaalverbod op extra gevaarlijk vuurwerk zoals rotjes en vuurpijlen. 'De jaarwisseling is een van de gevaarlijkste evenementen van het jaar', zegt Den Oudsten daarover.

Midden-Groningen en Delfzijl

Andere grote gemeenten in Groningen zien weinig brood in maatregelen om vuurwerkoverlast tegen te gaan. De gemeente Midden-Groningen hanteert geen restricties en heeft dat ook nooit gedaan. Gemeente Delfzijl gaat eerst intern bekijken of maatregelen nodig zijn.