Voormalige vuilstort bij Woltersum wordt gesaneerd

De voormalige vuilstort in Woltersum wordt gesaneerd. Dat hebben de provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer bekendgemaakt.

Eerder bleek uit onderzoek dat er stoffen lekken via het grondwater en daar maken omwonenden zich zorgen over. Het gaat onder meer om chemisch afval van AKU, de voorloper van Akzo Nobel.

Geen gevaar

Uit onderzoek dat in januari van dit jaar is gepresenteerd blijkt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. Maar vanwege het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt er nu toch gesaneerd.

'Het is een risico, want het lekt', zegt burgemeester Frank de Vries van Ten Boer. 'Mensen maken zich daar terecht zorgen over. Maar er is geen dusdanig gevaar voor de volksgezondheid dat je het nu acuut moet afgraven.'

'Met name de mensen in Woltersum, maar ook sommigen in Ten Boer maken zich er heel druk over. En terecht. De effecten van de gezondheidsbeleving zijn vrij groot, mede daarom zeggen we nu: laten we het opruimen.'

Het moet gewoon weg
Frank de Vries - burgemeester Ten Boer

Wie betaalt?

Het gaat in totaal om twintigduizend ton verontreinigd materiaal, waarvan elfduizend ton chemisch afval. De kosten om dat te saneren worden geschat op 7,8 miljoen euro. De provincie betaalt 4 miljoen, de gemeente Groningen 3,2 miljoen en Ten Boer zes ton.

'Die kosten maken we niet alleen voor het veiligheidsgevoel, het lekt ook. En dan moet je kosten maken om het in de toekomst beheersbaar te houden', benadrukt De Vries. 'Het moet gewoon weg.'

Wanneer van start?

De raden van de beide gemeenten die per 1 januari fuseren moeten nog akkoord gaan. Op zijn vroegst in 2019 wordt dan een begin gemaakt met de werkzaamheden.

De sanering zal twee maanden duren. Een maand lang zullen honderden vrachtwagens de verontreinigde grond afvoeren. Dat wordt waarschijnlijk afgevoerd naar afvalwerking Stainkoeln in Groningen.

Lees ook:

- 'Gezondheid omwonenden gifbelt is niet in gevaar'
- Scheikundige: 'De gifbelt bij Woltersum moet worden opgeruimd'
- Omwonenden bezorgd over voormalige vuilstort die lekt: 'Wat een shitzooi'

Meer over dit onderwerp:
WOLTERSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws