'Stad moet beter controleren wat er met subsidiegeld gebeurt'

De Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen vindt dat het stadsbestuur beter moet toezien op de uitgaven die worden gedaan met subsidiegeld. Dat staat in een rapport over het subsidiebeleid van de stad.
Het onderzoek is aangevraagd door de politieke partijen CDA en Stad en Ommeland nadat bleek dat de boekhouding van het supportersproject van FC Groningen een zooitje was. Dat project werd mede mogelijk gemaakt door subsidiegeld van de gemeente.
Politiek Groningen wilde na dat debacle weten of er in het Stadhuis wel voldoende werd gekeken naar uitgaven van subsidieontvangers.  

Onderzoek

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot, zijn veertig verstrekte subsidies tegen het licht gehouden. De onderzoekers concluderen dat het verlenen van subsidies over het algemeen prima verloopt.
Het slechte gemeentelijke toezicht op het subsidiegeld van het FC supportersproject wordt dan ook een 'incident' genoemd. Ondanks dat kan de gemeente de teugels wel strakker aanhalen bij diegene die subsidie ontvangt, aldus Berenschot.
De gemeente is er bij gebaat om de vinger aan de pols te houden, zodat niet in een te laat stadium duidelijk wordt dat er iets mis is gegaan
Onderzoeksrapport Berenschot

Verantwoording afleggen

Zo worden verantwoordingsdocumenten niet altijd ingevuld. De onderzoekers stellen daarom ook voor om beter toe te zien op de verslagen die geldontvangers moeten schrijven. In die verslagen moet verantwoord worden wat er met het subsidiegeld is gebeurd.
 

Overige aandachtspunten

Verder blijkt uit het onderzoek dat de geldontvangers niet altijd de kennis in huis hebben om op de juiste manier verantwoording af te leggen. Daarom zou het goed zijn als de gemeente hulp biedt bij het opstellen van die papieren.
 

Vinger aan de pols

Ook zou de gemeente extra alert moeten zijn wanneer de geldontvanger niet de rechtstreekse uitvoerder is van het gesubsidieerde project. Verder moet het stadsbestuur een vinger aan de pols houden bij projecten waar een bedrag van 45.000 tot 100.000 euro is verstrekt. De geldontvanger hoeft op dat moment geen accountantsverklaring af te leveren.
'De gemeente is er bij gebaat om de vinger aan de pols te houden, zodat niet in een te laat stadium duidelijk wordt dat er iets mis is gegaan', aldus de onderzoekers.
 

Wethouder tevreden

Verantwoordelijk wethouder Ton Schroor (D66) laat weten dat hij zich herkent in de uitkomsten van het onderzoek en de conclusies 'ter harte neemt'.
Schroor is blij dat de gang van zaken rondom het supportersproject een incident was en het proces van subsidieverstrekking in grote lijnen op orde is.