SP eist opheldering over beoordeling één scheur door twee instanties

Een scheur in een muur
Een scheur in een muur © Jos Schuurman/FPS
Hoe zit het met de beoordeling van één scheur door twee verschillende instanties? Op die vraag eist de Kamerfractie van SP antwoord van minister Eric Wiebes van Economische Zaken.
Aanleiding is een bericht van maandag van RTV Noord. Daarin wordt geconcludeerd dat een scheur die voor 31 maart 2017 is ontstaan en later verergert, door twee verschillende instanties moet worden bekeken. 

Zeer verbaasd

De SP is daar zeer verbaasd over en stelt er Kamervragen over. Zo wil de partij weten wat de bewindsman van deze situatie vindt en wat hij er aan gaat doen.

Kastje naar de muur

Ook wil de partij weten of dit soort situaties niet louter hypothetisch zijn, maar ook al daadwerkelijk  voorkomen.
'Zijn er gevallen bekend dat er inderdaad gedupeerden zijn die op deze wijze van het kastje naar de muur worden gestuurd?', zo wil SP-Kamerlid Sandra Beckerman van de minister weten.
Het gaat er om dat schades van voor eind maart vorig jaar nog worden afgewikkeld door de NAM. Gevallen die zich daarna voordoen, komen voor rekening van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). En volgens die laatste instantie kan dit er toe leiden dat één scheur door zowel de NAM en als deze commissie moet worden beoordeeld.

Privacy

De SP wil weten in hoeverre dossiers tussen beide instanties worden gedeeld. En wat voor gevolgen dat heeft: 'Zo ja, op welke wijze wordt de privacy geborgd? Wordt er vooraf aan het delen toestemming gevraagd aan de gedupeerde?'

Direct einde aan

Wat de SP betreft komt er direct een einde aan de toestand rond die ene scheur, die door twee instanties moet worden beoordeeld. 'Hoe gaat u er zorg voor dragen dat deze zaken als één volledig dossier worden gezien en als zodanig worden behandeld?'