Kamer neemt motie aan over 'ruimhartig versterken'

© Wikimedia commons
De motie van CDA dat er na 1 juli in het Groningse aardbevingsgebied 'ruimhartig' moet worden versterkt, is dinsdag met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.
Dat verandert echter weinig aan de huidige patstelling met de bestuurders in Groningen. Aan de motie is gekoppeld dat binnen enkele weken het Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI, TNO en NEN met een advies moeten komen over de versterking van de huizen.
Daar houdt ook minister Eric Wiebes van Economische Zaken aan vast, zo bleek vorige week al tijdens het gasdebat. De aangenomen CDA-motie van kamerlid Agnes Mulder betekent dat er 'ruimhartig versterkt' moet worden. Wel met de voorwaarde dat deze instanties concluderen dat veel huizen versterkt moeten worden.

Alleen steun oppositie

De regio vindt dat niet gewacht kan worden met de versterking van 1588 woningen in verband met eerder gedane toezeggingen. Een motie van GroenLinks hierover kreeg alleen steun van de oppositie en haalde het dus niet.
Daarin staat dat het besluit van Wiebes om de versterking van deze huizen stil te leggen, moet worden heroverwogen. Het strookt niet met het principe van behoorlijk bestuur, vinden GroenLinks en de andere oppositiepartijen. De regeringspartijen steunen dit niet.

Bewoners centraal

Een vrij algemene motie van de VVD om de bewoners bij de versterkingsoperatie centraal te stellen haalde het wel. Die krijgt steun van de complete Tweede Kamer.

Afspraken Shell en Exxon

Een motie van PvdA-kamerlid Nijboer over financiële afspraken tussen het kabinet met Shell en Exxon haalde het niet. Daarbij gaat het om de uitkomst van de onderhandelingen over compensatie voor het afbouwen van de gaswinning in Groningen.
Nijboer wil dat de kamer wordt geïnformeerd voordat er een akkoord wordt gesloten. Zijn voorstel voor een parlementair voorbehoud  kreeg te weinig steun.

Oude contracten

Een motie van SP-kamerlid Sandra Beckerman om alle oude contracten over de gaswinning in Groningen openbaar te maken sneuvelde ook. Daar voelden de regeringspartijen niets voor.

Niet naar stembus

Verder gaan de inwoners van Groningen niet naar de stembus voor het kiezen van een opvolger van de opgestapte Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Dat stelde de PVV voor, maar daar was geen steun voor in de kamer.