Stad zet in op restwarmte en biomassa als opvolger van geothermie

© RTV Noord
Restwarmte van een datacenter in aanbouw op Zernike en biomassa moeten duizenden woningen in de stad Groningen gaan voorzien van warmte. De twee warmtebronnen worden naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van het mislukte aardwarmteproject.
Het aardwarmteproject van WarmteStad had duizenden panden op een duurzame manier moeten verwarmen. Dat zou gebeuren door warm water uit de ondergrond te pompen.

Gevaar

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen stond echter minder positief tegenover dat project omdat het gevaar op aardbevingen te groot is.

'Meerdere bronnen'

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) heeft woensdagmiddag laten weten dat het college van burgemeester en wethouders instemt met de twee nieuwe bronnen die geothermie moeten opvolgen. WarmteStad gaat nu de twee duurzame bronnen verder onderzoeken op beschikbaarheid.
'We gaan niet meer naar een systeem dat vanuit één duurzame bron de stadswijken gaat voorzien van energie', aldus de wethouder. Geothermie was wel één bron die energie zou afleveren. 'We gaan nu naar een scenario waarin meerdere bronnen voor duurzame energie gaan zorgen.'

Toekomstige bronnen

In praktijk zouden meerdere warmtebronnen gelijktijdig het warmtenet kunnen voeden. Dat warmtenet transporteert de warmte naar de panden. Het scenario voor het gebruik van restwarmte van het datacenter en biomassa kan in de toekomst worden aangevuld met andere bronnen die voor duurzame energie zorgen. 
'Op termijn kunnen er meerdere bronnen bijkomen', laat de GroenLinks-wethouder weten. 'Naarmate stroomvoorzieningen groener worden ontstaan er ook meer opties. Als huizen beter geïsoleerd worden heb je bijvoorbeeld water nodig wat minder warm is. Je kan dan dus koeler water gebruiken.'