Raad Stad: Extra onderzoek moet meer duidelijkheid geven over aanpak Oosterhamrikzone

© LOLA Landschapsarchitecten
De voltallige coalitie van VVD, GroenLinks, D66 en PvdA lijkt nog niet overtuigd om auto's over de busbaan aan de Oosterhamrikkade in de stad te laten rijden. De bussen gaan dan door de Oosterparkwijk rijden. De coalitie wil meer duidelijkheid voordat ze instemmen met het plan.
De partijen willen aanvullend onderzoek om tot een definitief oordeel te komen. Dat bleek woensdagmiddag tijdens de raadscommissie Beheer en Verkeer. Toch willen ze niet dat de uitwerking van het plan in de ijskast wordt gezet. Verkeerswethouder Paul de Rook (D66) moet het verkeersplan gedurende de onderzoeken verder gaan uitwerken.

Waarom veranderen?

De stadsbestuurders wil de verkeersaanpassingen doorvoeren omdat ze de bereikbaarheid van het oosten van de stad willen verbeteren. Het verkeer loopt nu geregeld vast en dat wordt volgens de wethouder alleen maar erger door de groei van de stad en daarmee het verkeer.

Verschillende onderzoeken

Coalitiepartij PvdA zegt nog geen oordeel te kunnen vellen over het plan op dit moment. 'Laat een goed onderzoek naar de verkeers- en leefbaarheidseffecten uitvoeren. Wat is het effect voor het oosten van de stad als deze maatregel wordt ingevoerd? Als dat geen goed effect is, dan zal de PvdA niet instemmen', zegt Sebastiaan Ruddijs.
We weten nu te weinig
Tom Rustebiel - raadslid D66

Uitbreiding verkeerscirculatieplan

GroenLinks wil een onderzoek laten uitvoeren naar de invoering van een verkeerscirculatieplan dat binnen de contouren van de ringweg zou moeten komen. Fractievoorzitter Benni Leemhuis ziet het circulatieplan 2.0 er graag komen.
Als blijkt dat het circulatieplan alleen ingevoerd kan worden als de Oosterhamrikzone op de schop gaat, dan is GroenLinks genegen om in te stemmen met het voorliggende plan om auto's over de Oosterhamrikkade te laten rijden. De coalitiepartij wil het verkeerscirculatieplan in de stad uitbreiden omdat het ervoor moet zorgen dat er minder auto's in de stad rijden.

Meer informatie van eigen wethouder

Ook D66 is nog niet overtuigd van het plan van hun eigen wethouder. 'We willen een onderzoek of dit mobiliteitsprobleem niet op een duurzame en leefbare manier opgelost kan worden. We weten nu te weinig', zegt Tom Rustebiel.

Toekomstbestendigheid

VVD vraagt niet expliciet om een onderzoek, maar wil wel extra duidelijkheid. 'Er moet aanvullende informatie komen over de toekomstbestendigheid van dit plan', aldus Max Blom.
Dit staat haaks op het leefbaar houden van de stad
Amrut Sijbolts - raadslid Stad en Ommeland
ChristenUnie en SP lieten tijdens het debat over de Oosterhamrikzone weten dat de besluitvorming voor deze maatregel uitgesteld moet worden tot na de verkiezingen. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gaan ze dat voorstel doen.

Ontevreden omwonenden

Het besluit om de busbaan te vervangen voor een autobaan en de bussen daarmee door de Oosterparkwijk te laten rijden zorgt voor veel protest onder omwonenden. Een kleine tweehonderd bewoners belegden dinsdagavond een demonstratie om hun ongenoegen te uiten. Voorafgaand aan de commissievergadering lieten bewoners opnieuw van zich horen.
De protestanten op de Grote Markt. Foto: Robert Pastoor/RTV Noord
Zo laat het bewonerscomité van de Oosterparkwijk weten totaal geen vertrouwen te hebben in het afblazen van de plannen. 'Ik ga nu niet zeggen dat die weg er niet gaat komen, want dat is zinloos. Die weg die gaat er komen', laat Jaap de Graaf weten. Hij denkt dat wethouder Paul de Rook de plannen alleen zal afblazen als de rechter het zal tegenhouden.

Bijval

De bewoners kregen bijval van meerdere partijen. Stad en Ommeland laat weten niks in het huidige plan te zien. 'Dit plan trekt juist meer verkeer aan', laat Amrut Sijbolts weten. 'De stad wil juist minder verkeer aantrekken. Dit staat haaks op het leefbaar houden van de stad.'