'Verbied het kapitalistische Airbnb in de stad'

© Chris Bakker / RTV Noord
De SP-fractie in de stad Groningen heeft een poging gedaan om Airbnb te verbieden in Groningen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ziet echter niks in dat voorstel.
'Alle romantische deeleconomische gevoelens ten spijt: Airbnb is een über-kapitalistisch bedrijf dat niet het belang van de stad of de samenleving voorop heeft staan. De menselijke maat is er ver te zoeken', aldus SP'er Jimmy Dijk.

Uitmelken

Via Airbnb kunnen particulieren hun woning verhuren aan toeristen. De SP is van mening dat Airbnb en gelijkwaardige platforms woningen verder uitmelkt dan al wordt gedaan door bijvoorbeeld pandjesbazen.
'Democratische regels zoals belastingen, arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld worden bij deze initiatieven aan de laars gelapt', laat Dijk weten namens de grootste oppositiepartij van de stad.

Amsterdamse praktijken?

De SP is bang dat er in Groningen Amsterdamse toestanden met Airbnb gaan ontstaan. In de hoofdstad geldt inmiddels dat er een maximale verhuurperiode van 60 dagen is. Ook is er een meldplicht voor verhuurders.
Coalitiepartij PvdA vond de toon van SP nogal 'aanmatigend'. 'Ondanks de groei van het aantal toeristen komen hier landelijk gezien nog altijd de minste toeristen naar toe', zegt Jan Pieter Loopstra. 'Ik denk dus niet dat wij nog meemaken wat Amsterdam meemaakt.'

'Volkomen onterecht'

SP kreeg ook van de overige partijen geen steun voor een verbod op Airbnb in de stad.
De wethouder laat wel weten dat het niet de bedoeling is dat bepaalde straten of wijken veranderen in Airbnb-woningen.
Volgens Van der Schaaf is daar op dit moment ook nog geen sprake van. 'Een vergelijking met Amsterdam is volkomen onterecht. Je slaat helemaal de plank mis om nu op een ietwat populaire manier Aribnb te verbieden', besluit de stadsbestuurder.