Aantal professionele brandweerlieden iets afgenomen, meer vrijwilligers

Het aantal professionele brandweerlieden is in 2018 iets gedaald ten opzichte van 2017 en het aantal vrijwilligers is iets gestegen.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Op 1 januari van dit jaar waren er in onze provincie 833 brandweerlieden operationeel. 137 daarvan zijn professionals en de rest (696) is vrijwilliger. Het jaar daarvoor waren dat er respectievelijk 145 en 689.

Werving vrijwilligers

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het langzaam de goede kant op. 'In de provincie is het streven om 750 vrijwilligers bij de brandweer te hebben werken. Dat is nodig om het brandweerkorps op peil te houden.' 
Daarom worden er bij lokale brandweerposten telkens wervingsacties gehouden. 'Dat doen we door middel van posters en door georganiseerde acties op lokale posten waar mensen zich bij ons kunnen melden. We gebruiken ook de open dagen om onze acties onder de aandacht te brengen. Dat levert altijd wel weer goede kandidaten op.'

Verschil profs en vrijwilligers

Maar wat zijn nou goede kandidaten voor de brandweer? En hoe verschillen de eisen die aan een professional worden gesteld van die van een vrijwilliger?
De aanstellingskeuring is voor beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers hetzelfde
Dennis de Vlieg - clustercommandant brandweer Stad
Dennis de Vlieg, clustercommandant bij de brandweer in Stad, kan dat wel uitleggen. 'De aanstellingskeuring is voor iedereen hetzelfde. Deze keuring is noodzakelijk om te kunnen beginnen bij de brandweer. Ook is de basisopleiding in principe hetzelfde, net als de verdeling van de rangen in teams.' 

Belasting

Volgens De Vlieg zit het grootste verschil in de belasting. 'Beroepsbrandweerlieden doen meer opleidingen. Zij worden getraind voor specialistische taken, zoals duiken, het omgaan met hoogwerkers en andere hulpverleningsvoertuigen.'
Collega's zitten per dienst 24 uur bij elkaar. Het is een soort familie
Dennis de Vlieg
Ook qua tijdsbelasting is er een verschil. 'Vrijwilligers zijn brandweerlieden naast hun gewone werk. De beroepsbrandweer heeft dat niet. De beroepsbrandweer werkt steeds in diensten van 24 uur aaneengesloten. Zes personen werken in het pand aan de Diamantlaan in Vinkhuizen en twaalf man aan het pand aan de Sontweg.' 
Daardoor wordt er bij het werven van professionals ook goed gekeken naar persoonlijke eigenschappen. 'Collega's zitten 24 uur bij elkaar. Het is een soort familie. Ze moeten dan wel bij elkaar passen.'

24 uur dienst, 48 uur vrij

Na een dienst van 24 uur achter elkaar op de brandweerpost te hebben gezeten, zijn de professionals steeds 48 uur achter elkaar vrij. 'We werken daarom met drie groepen van 29 mensen om de twee brandweerposten in de stad te kunnen bemannen.' 
Daarvan zijn volgens De Vlieg op dit moment nog acht plekken onbemand. 'We werven mensen met minimaal mbo-drie niveau, men moet kunnen zwemmen en een topconditie hebben. Deze eisen stellen we wel aan de beroepsbrandweer, maar niet aan de vrijwilligers.'