Wat moet Adorp met het oude sportveld?

Er is verdeeldheid in Adorp om de invulling van het voormalig sportveld. Dorpsbelangen heeft samen met de gemeente Winsum een plan gemaakt voor nieuwbouw van woningen. Maar een aantal inwoners wil dit niet op deze plek.
De bezwaarmakers voelen zich niet gehoord door Dorpsbelangen en de gemeente. 'De inwoners is vooraf niet gevraagd wat er met het sportveld moet gebeuren', zegt Hans Hartsuiker.
Hij krijgt steun van dorpsgenoot Anneke Schiphouwer: 'Opeens lag er vorig jaar een flyer in de de brievenbus met daarin de plannen. Het voelde als een overval.'

Geen democratie

Volgens de bezwaarmakers zijn er veertig huishoudens die vraagtekens bij de plannen zetten. 'We willen dat het voetbalveld een park wordt. Een ontmoetings- en wandelplek. Maar niet een opgepropte wijk met achttien huizen', zegt Schiphouwer, die niet voor een tweespalt wil zorgen in het dorp. 'Ik ben het gewoon oneens met de plannen.'
'Naar onze ideeën wordt niet serieus gekeken. De democratie binnen het dorp is zoek.'
Er wordt nu een koekje gebakken door Dorpsbelangen en ons door de strot geduwd
Hans Hartsuiker - inwoner Adorp

Niks te zeggen

'Er wordt nu een koekje gebakken door Dorpsbelangen en ons door de strot geduwd. We hebben geen problemen met het bestuur omdat ze hele goede dingen doen. Maar in deze kwestie zitten ze fout', zegt Hartsuiker.
De bezwaarmakers vinden een weiland aan de noordzijde van het dorp geschikter voor nieuwbouw. Deze grond ligt aan de Kruijerlaan. In het dorp moet volgens hen rust en ruimte zijn.
De flyer die de bezwaarmakers verspreid hebben in het dorp.

Rol gemeente

Ook is de bewonersgroep niet te spreken over de gemeente Winsum. 'We hebben een gesprek aangevraagd met de wethouder, maar die weigert dat en verwijst ons door naar Dorpsbelangen. We vinden dat we niet gelijkwaardig worden behandeld. Wij zijn ook een bewonersgroep', vertelt Hartsuiker.
'We hebben ook brieven geschreven naar de gemeente, met veel vragen. Die zijn onbeantwoord gebleven. We worden volkomen door de gemeente genegeerd', zegt Hartsuiker.
Het nieuwbouwplan voor Adorp

Reactie Dorpsbelangen

Dorpsbelangen-voorzitter Sijbrand Stratingh is het niet eens met de kritiek. Het dorp is volgens hem goed geraadpleegd.
'Iedereen in het dorp is onlangs uitgenodigd voor het maken van de dorpsvisie waarin ook de plannen voor het sportveld zijn opgenomen. Dit hebben we breed en huis-aan-huis gecommuniceerd en ook via de website', zegt Stratingh. Volgens hem was het bekend dat in de dorpsvisie ook het sportveld besproken zou worden.

'Plan wordt omarmd'

De voorzitter laat weten dat er in een werkgroep gewerkt is aan het plan. 'Daarin zat een brede vertegenwoordiging uit het dorp en iedereen kon zich hiervoor aanmelden', zegt Stratingh.
'Voor zover wij weten is het een groep van vijf mensen die bezwaar heeft tegen de plannen. We weten van veel andere dorpsgenoten dat ze het plan omarmen.'
Een park realiseren vindt Dorpsbelangen geen goed idee. Volgens hen zijn er al genoeg andere groenvoorzieningen in het dorp en zal dat bij de nieuw te bouwen huizen ook aanwezig zijn. Bouwen aan de noordzijde van het dorp kan volgens de voorzitter niet omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat.

Bemiddelaar

Dorpsbelangen heeft een drietal gesprekken gevoerd met de bezwaarmakers met behulp van een bemiddelaar. Dit is gebeurd op advies van de gemeente. 'In het laatste gesprek hebben we geconstateerd dat we het niet eens worden. En dat moeten we respecteren van elkaar', vertelt Stratingh.
Wel heeft Dorpsbelangen naar eigen zeggen wat standpunten van de bezwaarmakers over genomen. Zo worden er al minder huizen gebouwd: achttien in totaal. Ook blijft de groenvoorziening zo veel mogelijk in stand.

Vervolg

'We gaan verder en het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Het is hun recht om bij de Raad van State bezwaar te maken', zegt Stratingh.
De bezwaarmakers hebben hun hoop gevestigd op de politiek.
De gemeente Winsum is ook om een reactie gevraagd maar heeft nog niet gereageerd. Binnenkort vergadert de gemeenteraad over de kwestie.