'Met 1,5 minuut spreektijd in de Tweede Kamer worden Groningers verneukt'

De belangenverenigingen zouden twee minuten spreektijd in de Kamer krijgen
De belangenverenigingen zouden twee minuten spreektijd in de Kamer krijgen © Wikimedia commons
Het Groninger Gasberaad, de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en de voorzitter van de Maatschappelijke Stuurgroep Jan Kamminga boycotten de hoorzitting in de Tweede Kamer over de versterkingsoperatie en de Nationaal Coördinator Groningen.
Deze hoorzitting is op donderdag 28 juni met de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Bestuurders, woningcorporaties, bewonersorganisaties, Centrum Veilig Wonen en de Onafhankelijke Raadsman zijn ook uitgenodigd.
De boycotters zijn boos over de beperkte spreektijd die ze krijgen bij de hoorzitting. Ze hebben niet meer dan twee minuten om hun standpunt toe te lichten.

'Groningers worden verneukt'

Bestuurslid Meindert Schollema van de VGD vindt dit onwerkbaar:
'We hebben ons steeds constructief ingezet, we zijn iedere keer afgereisd naar Den Haag en hebben hen het tempo laten bepalen. Nu hebben we gezegd: daar stoppen we mee. Als je daar via de achterdeur 1,5 minuut iets moet zeggen, dan ben je bezig om de Groningers gewoon een beetje te verneuken, en dat gaan we niet doen.'
Met deze werkmethode slaat u een complex probleem volledig plat en doet u volstrekt onrecht aan de Groningse problematiek
Susan Top - Groninger Gasberaad
Susan Top van het Groninger Gasberaad laat het 'haastwerk' ook links liggen: 'De vragen die u stelt, zijn van dien aard dat die niet in een paar minuten zorgvuldig te beantwoorden zijn', schrijft ze in een brief naar de commissie. 'Met deze werkmethode slaat u een complex probleem volledig plat en doet u volstrekt onrecht aan de Groningse problematiek.'
Kamminga heeft zich ook per brief afgemeld voor de hoorzitting en schrijft dat hij 'uit vriendelijkheid geen krachtiger termen gebruikt over deze gang van zaken'. 'Wat ik in de afgelopen jaren uit de Kamer heb vernomen, dan is mijn respect voor de volksvertegenwoordiging geschaad. Ook deze procedure draagt daaraan bij.'
Daarnaast speelt mee dat op 1 juli de Mijnraad met een advies komt over de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning in 2030 op de versterking van panden in het aardbevingsgebied.

Nauwelijks behapbaar

Top: 'Er wordt een Kamerdebat over de wijziging van de Mijnbouwwet gepland, én een Kamerdebat over de versterking en de afhandeling van oude schades. Op 25 juli wordt bovendien een wetsvoorstel voor een definitieve schadeafhandeling nog gepresenteerd. Er wordt daarmee zoveel over de regio uitgestort, dat dit nauwelijks te behappen is.'
Of de boycot indruk maakt op de Kamer, weet Schollema niet. 'Maar het gaat me erom dat mensen in dit gebied serieus worden genomen en dat ze weten dat wij voor hen staan.'