'Er moeten veel meer windmolens op zee komen dan nu de plannen zijn'

Tjdens het VVD Symposium over energie had het onderwerp windmolens een prominente rol.
Tjdens het VVD Symposium over energie had het onderwerp windmolens een prominente rol. © Martijn Folkers/RTV Noord
Wanneer ons land zijn klimaatdoelstellingen in 2050 wil halen, dan moet het Rijk besluiten om tien keer meer windmolens op zee te plaatsen dan nu het geval is.
Dat is de conclusie van Aaldrik Haijer van het stad-Groninger bedrijf Water Energy Solutions tijdens het VVD Symposium over energie. Volgens Haijer moet er gekeken worden naar de feiten, en is de doelstelling van het Rijk om in 2050 klimaatneutraal te worden alleen mogelijk met flinke opschaling van 'wind op zee.'

Opschalen

'Als je meer wilt doen op het gebied van duurzaamheid, zul je keuzes moeten maken. Zonnepanelen op dak is mooi, maar je zult het veel grootschaliger moeten aanpakken. En dan moet je gaan kijken naar wind op zee, en zul je veel meer moeten opschalen dan nu de plannen zijn', aldus Haijer.

Niet van het gas af

Naast het inzetten van meer windmolens op zee, kan Nederland volgens Haijer de komende jaren niet van het gas af. De ondernemer snapt de wens, maar benadrukt ook dat de huidige infrastructuur, het huidige leidingnetwerk gericht is op gastransport.
Met de toenemende productie van windmolens op zee voorziet Haijer grote kansen voor de provincie Groningen, om de omslag te maken van gaswinning naar windproductie op zee.

Structurele werkgelegenheid

'Als de investering groot genoeg zijn, dan kan hier een grote windmolenproductiefaciliteit komen, met de werkgelegenheid die daarbij hoort', meent Haijer. 'Dat is een enorme kans voor structurele werkgelegenheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze werkgelegenheid een groot deel kan vervangen van het verlies van werkgelegenheid in de fossiele gassector.' 
Lector Aart Jan de Graaf van de Hogeschool van Arnhem ziet ook de arbeidsmarktpotentie, maar waarschuwt ook voor het gebrek aan geschikte arbeidskrachten. 

Verleiden

'We moeten in ons land meer mensen verleiden om op de juiste manier opgeleid te zijn om in deze sector van de windenergie aan de slag te gaan', aldus De Graaf. 'Zodat deze mensen kunnen bijdragen aan de energietransitie.'

Instroom ondermaats

Volgens De Graaf is de instroom van geschikte medewerkers ondermaats. Stimuleren van meer windmolens op zee, volstaat volgens De Graaf wanneer er meer geschikte arbeidskrachten bereid zijn op zee te werken om deze windparken te bouwen.