Schrijvers hekelen 'Moeder de vrouw'

Joost Oomen is een van de ondertekenaars van de brief
Joost Oomen is een van de ondertekenaars van de brief © joostomen.com
Bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers, onder wie de Groningers Bart FM Droog, Auke Hulst, Joost Oomen en Henk Blanken, uiten hun ongenoegen over Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert.
In een brief in de NRC verwijten zij de CPNB de 'genderongelijkheid in het literaire veld' in stand te houden. Volgens de schrijvers identificeert de CPNB de vrouw alleen met het moederschap en wordt er uitsluitend door mannelijke auteurs op het thema gereflecteerd.

Reactie op Boekenweekthema

Aanleiding voor de brief is de aankondiging van het Boekenweekthema 2019: 'De moeder de vrouw', naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff.
Ook hebben de schrijvers kritiek op de keuze voor de auteurs van het Boekenweekessay (Murat Isik) en het Boekenweekgeschenk (Jan Siebelink). 'In twintig jaar tijd mochten slechts vier vrouwelijke auteurs een Boekenweekgeschenk schrijven', aldus de auteurs.

Pleidooi voor extra bundel en essays

De schrijvers stellen voor dat er naast het geschenk en het essay ook een bundel verschijnt 'waarin vrouwen en mannen aan het woord komen over moeders en moederschap'. Ook pleiten zij voor twee extra essays over het gedicht 'Moeder' van Vasalis, één door een man en één door een vrouw.

CPNB geschrokken

Stichting CPNB reageert geschrokken op de kritiek. 'Dat over het thema zo'n groot misverstand is ontstaan spijt ons zeer, en het idee van moeder de vrouw aan het aanrecht is nooit het beeld geweest dat wij wilden belichten', staat in een verklaring. De stichting wilde naar eigen zeggen juist een ode brengen aan het moederschap en aan de vrouw.
De stichting wil in gesprek met de mensen die het initiatief hebben genomen voor de brief 'om gezamenlijk tot een creatieve oplossing te komen'.