Aantal hartpatiënten in het Noorden stijgt flink (update)

Het aantal hartpatiënten in Groningen en Drenthe neemt steeds verder toe. De afgelopen vijf jaar nam het aantal nieuwe patiënten toe met zo'n vijftien procent. De ziekenhuizen gaan gezamenlijk maatregelen nemen om de zorg te kunnen garanderen.

Het UMCG, Martini Ziekenhuis, OZG en Wilhelmina Ziekenhuis richten vandaag het samenwerkingsverband Hartnet Noord-Nederland op om zo behalve een betere zorg ook de kosten te kunnen beheersen.

Brede steun

Huisartsen, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars ondersteunen de nieuwe organisatie.

De bedoeling is dat de hartpatiënt in eerste instantie wordt geholpen bij de huisarts en zo nodig bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als een hartoperatie nodig is of andere complexe zorg, worden patiënten doorverwezen naar het UMCG.

Onderzoeken niet overdoen

Cardioloog Robert Tieleman van het Martini Ziekenhuis: 'Met deze werkwijze halen we dubbele dingen uit de zorg. We richten patiëntonderzoeken bijvoorbeeld zo in, dat dezelfde onderzoeken bij doorverwijzing niet overgedaan hoeven te worden. Ook worden mensen na behandeling sneller terugverwezen naar de huisarts. Huisartsen zijn daar nu ook beter voor toegerust.'

Ongezonde leefstijl

De toename van het aantal hartpatiënten in Groningen en Drenthe wijt Tieleman aan een ongezonde leefstijl. 'Van oudsher is deze regio erg belast met hart- en vaatziekten. Dat heeft te maken met ongezonde leefgewoonten die hier meer voorkomen dan in de rest van Nederland. Denk dan aan roken, ongezond eten en te weinig lichaamsbeweging.'

Lees ook:

- Wachttijd voor dotteren in UMCG zes weken: 'onacceptabel' (update)
- Menzis en ziekenhuizen maken afspraken over nieuwe manier van werken (update)
- Op zoek naar een nieuw medicijn tegen hartinfarcten

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws