Waar is de twee ton voor juridisch fonds Groningen gebleven?

Het inmiddels vertrokken Kamerlid Liesbeth van Tongeren pleitte voor het hulpfonds
Het inmiddels vertrokken Kamerlid Liesbeth van Tongeren pleitte voor het hulpfonds © GroenLinks
In de discussie over het versterken van huizen is het inmiddels ver naar de achtergrond gedrongen. Op last van de Tweede Kamer zou er drie jaar geleden al een juridisch fonds van twee ton komen, maar dat geld zweeft nog steeds ergens tussen Den Haag en Groningen.
Het begint in september 2016 met een door een Kamermeerderheid aangenomen motie van het inmiddels vertrokken GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Zij pleit daarin voor het instellen van een hulpfonds voor Groningen. Daarmee zouden proefprocessen tegen de NAM gevoerd kunnen worden. 

Zwaarder geschut

Vervolgens weigert de toenmalige minister Henk Kamp de motie uit te voeren. Bij de begrotingsbehandeling van zijn ministerie zet Van Tongeren twee maanden later zwaarder geschut in: een amendement. 
Daarin staat dat twee ton beschikbaar gesteld moet worden voor het fonds. Het amendement krijgt steun van een Kamermeerderheid en wordt dus aangenomen. Het geld zou via de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verdeeld worden. Vervolgens wordt het stil. Tot op de dag van vandaag.

Voor opvolger

Bij de NCG is het geld in elk geval niet terecht gekomen, zo laat een woordvoerder weten. 'Toenmalig minister Kamp heeft destijds besloten om het amendement Van Tongeren niet uit te voeren. Hij heeft bij de Tweede Kamer aangegeven een besluit hierover over te laten aan zijn opvolger', meldt de NCG-woordvoerder.
Om eraan toe te voegen: 'Minister Wiebes heeft nog geen besluit genomen over de invulling van het amendement. De NCG heeft daarom tot op heden geen toegang tot de beschikbaar gestelde middelen.'

Niet dienstbaar

Een woordvoerder van minister Eric Wiebes van Economische Zaken komt met de volgende verklaring: 'We zijn bewust de weg opgegaan naar publiekrechtelijke afhandeling van schade, zonder bemoeienis van NAM. Sinds maart dit jaar vindt afhandeling van aardbevingsschade plaats door een onafhankelijke publiekrechtelijke commissie. Tegen die achtergrond is het niet dienstbaar om nu in te zetten op nieuwe civiele rechtszaken tegen NAM.'

Bedrag blijft beschikbaar

Hij benadrukt dat de 200.000 euro nog niet verloren is voor Groningen. 'Het bedrag blijft beschikbaar en vervalt niet aan het einde van het jaar. Samen met de regio zullen we bezien hoe deze middelen op een andere manier kunnen inzetten ten gunste van de Groningers.'

Heel vreemd

Indiener van het amendement Van Tongeren heeft vorige week afscheid genomen van de Tweede Kamer, maar wil hier wel nog wel iets over kwijt. 'Het gaat nota bene over twee ton. Afgedwongen via een amendement. Heel vreemd dat het geld nog niet is losgekomen', vindt ze.
De afgelopen jaren hebben meerdere gedupeerden de NAM voor de rechter gesleept. Een deel neemt de hoge juridische kosten voor eigen rekening. In andere gevallen hanteren juristen uit betrokkenheid lage en of geen tarieven.