Instellingen

Jezelf ontwikkelen? Zorg voor plezier en energie

© RTV Noord
Wat je goed kunt, dat past bij je en daar krijg je energie van. Is dat wel zo? Nee, zegt werk-coach en NoordZaken-expert Sandra Sanders. Als werk niet aansluit op de persoon, loopt het uiteindelijk toch spaak.

Door Sandra Sanders

Een voorbeeld. Een werknemer die door iedereen werd geprezen verloor steeds meer energie. Onderzoek naar zijn behoeften, drijfveren, talenten en competenties liet zien dat hoewel hij zijn werk goed deed, dit functioneren ver af stond van zijn behoeften en natuurlijke talenten.

Stress

Dan weet je: persoon en werk zijn geen goede match. Iemand kan het best lang volhouden – zeker met een flinke portie wilskracht – maar op den duur komt het niet goed. Houd je van focus en lang geconcentreerd werken (je behoefte), en werk je in een omgeving van veel ad hoc activiteiten, dan vind je op dat punt niet waar je bij gedijt. Als behoeften en aard van het werk uiteenlopen, ontstaat stress.
In sommige dingen ben je goed zonder dat je er plezier aan beleeft. Dat zijn aangeleerde vaardigheden
Sandra Sanders

Sterke kant

Iedereen is wel bekend met de term sterke kanten. Dat zijn vaardigheden waar je goed in bent, die je plezier geven en waar je energie uit haalt. In sommige dingen ben je echter goed zonder dat je er echt plezier aan beleeft. Dan is eerder sprake van een aangeleerde vaardigheid dan van een sterke kant. Je kunt het goed omdat je er veel ervaring mee hebt, bijvoorbeeld omdat de functie het van je vraagt. Maar plezier en energie haal je er niet uit.

Aangeleerd

Sterke kanten en aangeleerde vaardigheden zijn dus twee verschillende dingen. Houd ze uit elkaar. Benut de eerste en zoek werk waarin je ze nodig hebt, en gebruik de tweede met mate. Wat je sterke kanten zijn zien anderen soms scherper dan jijzelf, omdat het gedrag betreft dat je natuurlijk afgaat en waarvan je denkt 'dat kan toch iedereen?'.

Vaardigheden

Werkgevers of leidinggevenden richten zich regelmatig op vaardigheden die de werknemer zou moeten hebben maar nog onvoldoende heeft. Ook hier weer een onderscheid. Betreft het vaardigheden die de werknemer met plezier inzet als ze eenmaal zijn ontwikkeld?
Met ontwikkeling van tekortkomingen doe je niemand een plezier
Sandra Sanders

Tekortkomingen

Psycholoog Alex Linley spreekt dan van 'onderontwikkelde sterke kanten'. Deze ontwikkelen draagt bij aan zelfontplooiing en welbevinden. In tegenstelling tot de ontwikkeling van wat hij noemt 'tekortkomingen', daar doe je niemand een plezier mee. Werkgever niet en werknemer niet. Deze vaardigheden staan zo ver af van iemands drijfveren en natuurlijke talenten, dat ze feitelijk niet ontwikkelbaar zijn. Als daar de nadruk op komt te liggen, verliest een werknemer energie en werkplezier.

Werkplezier en energie als leidraad dus. Zo doe je dat:

- Vraag je af of een vaardigheid je ook plezier en energie geeft. Is dat niet zo? Dan is het waarschijnlijk aangeleerd en geen sterke kant. Gebruik die met mate.
- Let op bij het aannemen van mensen. Vat in je vacaturetekst de kern van de functie samen in vijf competenties en bedenk wat voor persoon erbij past. Sommige bedrijven beschrijven een schaap met vijf poten, met tegenstrijdige vaardigheden zoals creativiteit en plannen & organiseren. Het een of het ander kost de werknemer dan veel energie. Maak keuzes.
- Onderzoek of de competenties die je vraag overeen komen met de natuurlijke talenten van de sollicitant. Gebruik hiervoor eventueel een test.
- Vraag medewerkers wat vaker waar zij hun werkplezier uit halen, zeker als het onderwerp ontwikkeling op de agenda staat.
Sandra Sanders is coach en trainer. In haar praktijk helpt ze mensen met stress- en burn-outklachten.

Lees ook eerdere blogs van Sandra