Raad Stadskanaal tegen eigenaar Refaja: 'U heeft een liquiditeitsprobleem'

Carla van de Wiel kreeg de wind van voren van de gemeenteraad in Stadskanaal
Carla van de Wiel kreeg de wind van voren van de gemeenteraad in Stadskanaal © RTV Noord
Ze kwamen naar het hol van de leeuw: topvrouw Carla van de Wiel en haar kompaan David Post van Refaja-eigenaar Treant. Ze vertelden de Treant-boodschap, maar beiden kregen de wind van voren van de voltallige raad.
Nee, de illusie dat ze de Treant Zorggroep op andere gedachten kan brengen, heeft de raad van Stadskanaal niet meer, zo aan het einde van de avond.

Briesende Maarsingh

Of zoals het Aike Maarsingh (CDA) het bij het slotakkoord briesend verwoordt: 'Mevrouw van de Wiel, wat ik proef uit uw woorden is: u kunt hoog springen, u kunt laag springen, we gaan gewoon door met onze besluitvorming. Ik wil u één ding meegeven: ik zou er nog maar eens goed over nadenken.'

Regiovisie

Dat zal Carla van de Wiel doen, zegt ze. Maar de hele avond wordt duidelijk dat Van de Wiel en David Post namens Treant vooral de regiovisie verkondigen, en de raad van Stadskanaal juist wil dat die regiovisie van tafel gaat.
U heeft een liquiditeitsprobleem
Hans Klopstra - VVD

Financiële problemen

Dat Treant niet kan blijven stilzitten, komt het meest naar voren in de betogen van Bert van Beek (ChristenUnie) en Hans Klopstra (VVD). Klopstra trekt de bedrijfsvoering van de Treant Zorggroep in twijfel. Hij benoemt het financiële probleem van de organisatie.
'De ziekenhuisgroep had in 2017 een schuldenlast van 130 miljoen euro, dat is tweederde van de hele schuldenlast van Treant', aldus Klopstra. 'Dat is precair, banken kunnen leningen terugtrekken. U moest leningen aflossen. Dat wordt duidelijk bij het eigen vermogen.'

'Het moet heel hard minder'

Klopstra vervolgt: 'Aan het begin van 2017 had u nog 19 miljoen euro in de portemonnee, aan het einde van dat jaar had u nog 61.000 euro in portemonnee. Het lijkt er heel erg op dat de bank gezegd heeft: het moet heel hard minder. De afdeling bijzonder beheer van ABN Amro houdt u stevig in de gaten.'
Van de Wiel ontkent niet dat de afdeling ziekenhuiszorg van Treant onder druk staat. 'De organisatie is niet in balans', geeft ze toe. Klopstra pareert: 'U heeft een liquiditeitsprobleem.'

Keuze

Dat wordt door Van de Wiel ontkend. Ze legt uit dat de Treant Zorggroep voor een keuze staat: of nieuwbouw in een interventiecentrum, of flink investeren in de huidige gebouwen.
'We kunnen tientallen miljoenen investeren in drie oude gebouwen, of we investeren dezelfde miljoenen in een nieuw gebouw', stelt ze. Volgens de Treant-topvrouw is een interventiecentrum een mogelijkheid om complexe zorg te bieden, en tegelijkertijd zorg in de regio op peil te houden.
U praat er langsheen, overheen, omheen (...)
Bert van Beek - ChristenUnie

Weinig sympathie

Die Treant-boodschap kan op weinig sympathie rekenen in Stadskanaal. 'U praat er langsheen, overheen, omheen, maar u komt iedere keer terug op de interne visie', laat ChristenUnie-voorman Bert van Beek weten.
'We zitten hier voor de inwoners van Stadskanaal, voor de volwaardige zorg wat we eigenlijk al niet meer hebben. U houdt vast aan een interventiecentrum langs de A28. We houden drie pleisterplaatsen over. Zie ik dat goed of zie ik dat nou verkeerd?'

Pleisterplaatsen

Volgens Van de Wiel gaat het niet om pleisterplaatsen, maar is de afweging tussen zorg in de regio en complexe zorg op afstand een lastige. 
Ik proef weinig liefde voor deze streek, weinig liefde voor het Refaja
Egbert Hofstra - PvdA

Geen overeenstemming

Maar wat er ook gebeurt, de raad, de insprekers in de raad en de actievoerders en de Treant-top weten elkaar niet te vinden. Treant houdt vast aan de boodschap dat kinderartsen niet te vinden zijn.
Dat wordt door de raad ook niet betwist, maar de raadsleden missen het gevoel voor Refaja, zoals regelmatig wordt verwoord.

'Weinig liefde'

'Ik proef weinig liefde voor deze streek, weinig liefde voor het Refaja', laat PvdA-voorman Egbert Hofstra weten. Die liefde laat Van de Wiel naar eigen zeggen ook niet zien, ze is een Brabantse. 'Maar we werken samen hard voor de hele Treant Zorggroep, om ook de zorg op termijn in de hele regio Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen op peil te houden.'