Schaarste in bouw kost gemeente Groningen miljoenen

De schaarste in de bouw leidt tot torenhoge prijsstijgingen van bouwprojecten. En daar hebben veel gemeenten last van. Groningen is daar één van.
Die gemeente met veel grote projecten in de pijplijn is miljoenen euro's extra kwijt. 'We hebben er ontzettend veel last van. Alle aanbestedingen en ramingen vallen veel hoger uit dan we gedacht hadden,' concludeert PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf.

Groot tekort

De vraag in de bouw is veel groter dan het aanbod. Met als gevolg dat er een groot tekort aan zowel arbeidskrachten als materialen. Dus schieten de prijzen omhoog.
Daardoor pakt de geplande bouw van drie scholen in de stad ruim een miljoen duurder uit. De bouw van de Kunstwerf, waar onder meer het Noord Nederlands Toneel (NNT)  en theater De Steeg in worden ondergebracht, kost ruim twee miljoen euro meer dan voorzien.

Nog niet in gevaar

Bestaande projecten komen nog niet in gevaar. Maar dat kan veranderen: 'Het betekent wel dat we voor projecten de komende tijd de afweging moeten maken of we ze wel kunnen betalen,' licht Van der Schaaf toe.

Terrein Suikerfabriek

Een groot project zoals de bouw van duizenden woningen op het voormalige terrein van de Suikerfabriek, komt niet in gevaar. Die plannen zijn een stap dichterbij gekomen.
B en W hebben besloten zo snel mogelijk te starten met de bouw van de eerste woningen. Die komen niet in de geplande wijk De Kreken, zoals eerder was besloten. Er wordt begonnen aan de noordkant, dichter bij de binnenstad. 'Er is veel behoefte aan stedelijk wonen. Ook blijken de kosten van het bouwrijp maken van de vroegere vloeivelden op die plek minder hoog uit te vallen. Voor ons is dat aanleiding om daar te beginnen.'
Het gaat daar om de bouw van ruim vijfhonderd huizen. Later moeten er op het omvangrijke fabrieksterrein veel meer huizen komen: rond de vijfduizend.