Homan: Onderzoek COA was zorgvuldig, geen nieuw onderzoek nodig

De locatie van het COA in Ter Apel
De locatie van het COA in Ter Apel © Mario Miskovic/ RTV Noord
Wat de provincie betreft hoeft er geen nieuw onderzoek te komen naar de ziekte van (oud-)werknemers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft de commissie onder leiding van Joop Atsma een zorgvuldig onderzoeksrapport afgeleverd. Aan de conclusie van dat rapport wordt getwijfeld, omdat volgens oud-medewerkers van het COA de grond niet is onderzocht op de aanwezigheid van zware metalen.

'Onderzoeksopzet niet onafhankelijk'

Volgens oud-beveiliger Mark Goes was de onderzoeksopzet niet onafhankelijk, en is de conclusie dat de gezondheidsklachten van (oud-)werknemers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel zijn toe te schrijven aan de slechte staat van de gebouwen, niet de juiste.
Het onderzoeksrapport is geagendeerd door de Partij voor de Dieren, die gedeputeerde Nienke Homan de vraag stelt hoe onafhankelijk het onderzoek is.

'Geen enkele reden om te twijfelen'

Homan is daar helder over: onafhankelijk genoeg. 'Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van het onderzoek', zegt ze.
'Er zat een behoorlijk sterk team op, die allen een onafhankelijkheidsverklaring hebben getekend. Er was sprake van zorgvuldig onderzoek, er is aanvullend bodemonderzoek gedaan. Er hoeft geen actie worden ondernomen', aldus Homan.

Machteloos

Daar leggen de meeste partijen zich bij neer. Henri Schijff (D66) verwoordt de worsteling van de partijen in het provinciehuis als volgt. 'Wij hebben ons als provincie ermee bemoeid', zegt hij.
'Er kwam een onafhankelijk onderzoek. Maar dat is een rapportage aan de directie van COA. Met andere woorden: kunt u zich voorstellen dat wij ons machteloos voelen? Ik vind dit heel moeilijk om te beoordelen.'

Aan het COA

Homan geeft aan dat het nu vooral aan het COA is om een oplossing te zoeken voor zieke oud-werknemers die zich niet herkennen in het onderzoek.