Eigenaren monumenten: 'Geen vertrouwen in Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade'

© Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
De Vereniging Monument Eigenaren (VGME) heeft het vertrouwen opgezegd in de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
Volgens de organisatie komt er niets terecht van de beloftes dat voortaan schade snel en efficiënt wordt afgewikkeld.
De eigenaren van monumenten hadden aanvankelijk veel vertrouwen in de nieuwe aanpak via de commissie. 'Onze vereniging heeft zelfs minister Wiebes daarvoor rechtstreeks gecomplimenteerd', weet Pieter Bouman van de vereniging nog. 

Bureaucratie

Inmiddels pakt de praktijk in de ogen van de belangenorganisatie heel anders uit. 'Destijds hebben wij wel gewaarschuwd voor toenemende bureaucratie. Dat blijkt na twee maanden helaas het geval.'
De nieuwe commissie TCGM is in april gestart met de aanpak van de schade via een vereenvoudigde procedure. De eigenaren van monumenten constateren dat daar nu al de nodige hiaten in zitten.

Voorbeeld

Daarbij wordt een concreet voorbeeld genoemd van een eigenaar van een monument. Zijn schade is door een gespecialiseerde aannemer berekend op 2700 euro. Op 19 maart is deze schade 'volledig gedocumenteerd' aangeleverd bij de commissie.
En daarna gaat het mis. 'De TCMG kon daarmee snel handelen, omdat immers alle gegevens bekend waren. Maar dat gebeurde niet.'

Zonder kennis van zaken

Wel werden twee medewerkers op het monument afgestuurd om met de eigenaar in gesprek te gaan. 'Zonder doel en enige kennis van zaken. Daarna volgden enkele niet-inhoudelijke telefoontjes en sindsdien is het al enkele maanden stil vanuit de commissie.'
En zo zijn er volgens de vereniging meer vergelijkbare voorbeelden. Dat is aanleiding voor de monumenteigenaren het vertrouwen in de nieuwe schade-organisatie op te zeggen. 

Zelf de regie

Bouman daarover: 'Eigenaren van erfgoedpanden moeten zelf de regie voeren bij schadeherstel of het versterken van hun pand. Eventueel samen met een restauratiearchitect. Alleen daarmee zal er snel en efficiënt tot resultaat worden gekomen, zoals minister Wiebes en directeur Bruno van Ravels van de commissie oorspronkelijk hadden beloofd.'

Zorgen om tempo

In een reactie laat de commissie weten het beeld te bestrijden dat er geen aandacht is voor monumenten. Wel wordt de zorg gedeeld over het tempo van de afhandeling van de verzoeken om schadevergoeding.
De commissie meldt verder dat wordt gewerkt aan het vereenvoudigen van de afhandeling van schades onder tienduizend euro. 'Daarbij geldt als uitgangspunt: de oudste meldingen worden het eerst opgepakt. Momenteel werkt de commissie aan het opschalen van de afhandeling van deze soorten schademeldingen.'
Dat geldt ook voor monumenten, verzekert de commissie. 'Een goed onderbouwd onderzoek helpt dan natuurlijk, maar er zal altijd een oordeel van een onafhankelijk deskundige nodig zijn. En in geval van monumenten, eentje met specifieke expertise op dat gebied. De commissie heeft hierover recent nog overleg gevoerd met erfgoedorganisaties.'