Samenwerking moet Hippolytushoes weer nieuw leven inblazen

© Google Street View
Is er een toekomst voor het noodlijdende woonzorgcentrum Hippolytushoes in Middelstum? Die vraag willen de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en de nieuwe dorpscoöperatie Middelstum samen beantwoorden.
De organisaties starten een haalbaarheidsonderzoek om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Nieuwe doelgroepen

De huidige huurder van het Hippolytushoes, Zonnehuisgroep Noord, heeft haar contract per augustus 2019 beëindigd. Hiermee dreigt een sluiting van het woonzorgcentrum. Volgens NNCZ-directeur Roeli Mossel is het vooral zaak om het zorgcentrum weer vol te krijgen.
'Door gewijzigd beleid en andere wensen die ouderen hebben, moeten we op zoek naar andere doelgroepen. Daarbij kun je denken aan mensen met een verstandelijke beperking. Voorop staat dat het Hippolytushoes onderdak moet blijven bieden aan kwetsbare mensen uit Middelstum.'

Goede ervaringen

Naast het aanboren van nieuwe markten, kunnen ook zorgaanbieders hun intrek nemen in het pand. Mossel denkt daarbij aan een zorgloket waar vrijwilligers het eerste aanspreekpunt zijn, maar ze richt haar pijlen ook op huisartsen en fysiotherapeuten. Bij voldoende aanbod kan de NNCZ vervolgens eigenaar van het woonzorgcentrum worden.
'Met die werkwijze hebben we eerder soortgelijke zorgcentra in Grijpskerk en Noordbroek voor sluiting kunnen behoeden.'
Eind september moet de haalbaarheidsstudie afgerond zijn.