Nog vier dorpen krijgen een duurzaam dorpshuis

© Flickr / Maarten Breet (creative commons) / Jos Schuurman (FPS)
Nog eens vier Groningse dorpen kunnen aan de slag met de bouw van duurzame dorpshuizen. Pieterburen, Sauwerd, Warfhuizen en Zuidwolde ontvangen daarvoor een subsidie van het programma 'Elk dorp een duurzaam dak'.
Eerder ontvingen al 36 andere projecten financiële steun.

Leefbaarheid stimuleren


Het programma 'Elk dorp een duurzaam dak' is onderdeel van Kansrijk Groningen. Doel is om in elk dorp in de negen aardbevingsgemeenten tenminste één ontmoetingsplaats, zoals een dorpshuis, te behouden. Dat is volgens Kansrijk Groningen van grote waarde voor een dorp.
'Een toekomstbestendige ontmoetingsplek is van belang voor de leefbaarheid. Zeker omdat in Noordoost-Groningen steeds meer voorzieningen uit dorpen verdwijnen. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan.'
Er zijn in 2018 nog twee aanvraagrondes voor subsidie. Daarna stopt het programma.