Inspectie zet vraagtekens bij bruggen Westerwolde, maar er is geen geld

De gemeente Westerwolde blundert met het onderhoud van bruggen in de gemeente. Al jaren blijkt één op de drie bruggen in het voormalige Bellingwedde in slechte of matige staat. Westerwolde verzuimt, om budgettaire redenen, al jaren om in te grijpen.
Dat blijkt uit een onderzoek van RTV Noord. Het gaat om negen bruggen in het noordelijk deel van Westerwolde, het voormalige Bellingwedde. De brug die er het ergst aan toe is, is de Vennenbrug in Blijham.

Vennebrug

In drie inspectierapporten van Ingenieursbureau Westenberg krijgt die brug een onvoldoende. Al vanaf 2011 adviseert het bureau om de brug op korte termijn aan te pakken. Er worden vraagtekens gezet bij de draagkracht van de brug, waar dagelijks zware tractoren overheen rijden.
Twee andere bruggen zijn sinds 2011 in matige staat, waarbij het advies is om ze binnen vijf jaar op te knappen. Dat is niet gebeurd. Nog eens drie bruggen hebben in 2015 het stempel 'matig' gekregen.
Onlangs liet de gemeente Westerwolde weten tonnen te steken in het achterstallig onderhoud van de brug in Klein Ulsda. Nu blijkt dus dat niet alleen het onderhoud van die brug tekort schiet.

Hobbelend over Vennebrug

Een boerin die vaak gebruik maakt van de Vennebrug, is niet verrast dat de brug door het ingenieursbureau als 'slecht' betiteld wordt. 'Het is inderdaad een slechte brug. Je gaat er hobbelend over met bijvoorbeeld een combine die 55 ton weegt. En het wordt steeds erger.'

Gaten in de weg, asfalt zakt

Ook Jeanet Huisman komt regelmatig over de brug. Volgens haar wordt ook de Venneweg zelf, waar de brug onderdeel van is, steeds slechter. 'Er komen steeds meer gaten in de brug en in de weg. Het gaat van kwaad tot erger. Schade heb ik nog niet, maar je moet erom denken dat je er rustig overheen rijdt.'
Huisman maakt zich dan ook zorgen als ze over de brug rijdt. 'De onderkant van de brug zie je steeds verder zakken. Bovendien zit er een gasleiding onder.'

'Toch alleen maar voor landbouw'

Bruggen in het nabijgelegen Oudeschans worden volgens de twee vrouwen wél opgeknapt. 'Maar ja, daar is het ook toeristisch. Ik ben bang dat de gemeente redeneert dat deze brug toch alleen maar voor de landbouw is.'
De gemeente moet er volgens Huisman werk van maken. 'En er zijn wel meer bruggen waar wat aan moet gebeuren.'

Ingenieursbureau

Ingenieursbureau Westenberg heeft de rapporten over de staat van bruggen de voorbije jaren opgemaakt. Wanneer een brug in slechte staat is, moet binnen twee jaar iets gebeuren. Bij een matige staat adviseert het bureau groot onderhoud binnen vijf jaar uit te voeren.
'We kijken vooral naar de langere termijn, maar houden ook de veiligheid in het oog', zegt Emile Hoogterp namens het bureau. Het gebeurt volgens Hoogterp vaker dat gemeenten adviezen niet opvolgen. 'Dat heeft alles te maken met budgetten waar gemeenten mee werken.'

Reactie gemeente

Wethouder Bart Huizing (PvdA) laat in een reactie weten dat vooral geld de reden is dat de bruggen niet worden aangepakt. Volgens Huizing worden er jaarlijks controles uitgevoerd, waarbij de bruggen die er het slechtst aan toe zijn voorrang krijgen in het onderhoud. 'De Vennebrug behoeft onderhoud, maar het is nog niet dusdanig dat het gevaarlijk is.'
Huizing wijst het idee dat de Vennebrug niet wordt gerepareerd omdat het 'maar' een boerenbrug is, van de hand. 'Dat is niet aan de orde. Bij de brug in Oudeschans was de veiligheid in gevaar. Daarom was die nodig aan onderhoud toe.'