Twee jaar vertraging bij de aanpak zuidelijke ringweg: hoe kan dat?

De aanpak van de zuidelijke ringweg gaat zeker twee jaar vertraging oplopen. Hoe kan dat gebeuren op een project dat gepland was voor ruim vier jaar?
Gedeputeerde Fleur Gräper spreekt van 'een enorme tegenvaller zo vroeg in het project', maar legt ook uit wat de redenen zijn.

1) Personeelstekort

Gräper: 'De markt doet het steeds beter, dus het wordt steeds ingewikkelder om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Dat betekent dat de aannemer meer tijd nodig heeft om zijn werk goed voor te bereiden.'
Oftewel: er zijn minder handen voor hetzelfde werk en dan duurt het langer.

2) Alle belangen behartigen blijkt tijdrovend

Gräper: 'Er moet worden gewerkt in een complexe, stedelijke omgeving met veel verschillende belangen. Die moet je tegen elkaar afwegen en de belangen zijn soms tegenstrijdig. De aannemer heeft in de uitwerking duidelijk gemerkt dat hij daar meer tijd voor nodig heeft.'

Geen reactie van aannemer

Zijn er dan dus inschattingsfouten gemaakt bij de planning van het project? Waarom is er een nieuwe planning ingediend? Daar krijgen we nog geen antwoord op.
Aannemerscombinatie Herepoort wil bij monde van omgevingsmanager Bert Kramer niet reageren. Hij laat de woordvoering over de situatie over aan de regionale bestuurders.
De oorspronkelijke planning

Wie betaalt de extra kosten door de vertraging?

Contractueel liggen de financiële gevolgen volgens gedeputeerde Gräper wel op het bordje bij de aannemer. 'Daar gaan we in eerste instantie van uit, maar de wereld zal niet zwart-wit zijn.'
De nieuwe planning biedt 'lucht', zo stelt Gräper. Toekomstige tegenvallers zouden hierdoor makkelijker opgevangen kunnen worden.

Pleister

De eerste pleister die op het project wordt geplakt, is het vijf of zes weken afsluiten van de zuidelijke ringweg van Drachten naar Hoogezand. 'Daarmee kunnen we in elk geval een jaar vertraging voorkomen.'
Van 20 juli tot en met 24 augustus moet het verkeer op deze route omrijden via de andere kant van de ringweg, dus via grofweg Martiniplaza, Selwerd/De Hoogte en Kardinge.