Vertraging ringweg: Bouwwereld kan niet zomaar 'een blik buitenlandse werknemers' opentrekken

© Bouwfotografe.nl
Het tekort aan bouwpersoneel, een van de oorzaken van de grote vertraging bij de werkzaamheden aan de zuidelijke ring, komt niet uit de lucht vallen.
Maar het is wel zo snel ontstaan dat het een paar jaar geleden nog niet te voorzien was en het inschakelen van buitenlandse bouwers is met de huidige regelgeving niet makkelijk. Dat zegt bedrijfsadviseur Alja Vos van Bouwend Nederland, regio Noord.

Uitstroom tijdens crisis

Ze kan niet ingaan op de domper bij de zuidelijke ring, omdat ze nog geen contact heeft gehad met de bouwers, maar ze stelt wel vast dat er in de periode tot 2016 alleen al in Noord Nederland zo'n 5000 ervaren arbeidskrachten de bouw zijn uitgestroomd omdat daar tijdens de crisis te weinig werk was.
Ervaren arbeidskrachten hebben inmiddels allemaal een andere baan, soms zelfs in de zorg. Die krijg je niet zomaar weer terug
Alja Vos - Bouwend Nederland
'Die mensen hebben inmiddels allemaal een andere baan, soms zelfs in de zorg. Die krijg je niet zomaar weer terug. En daarnaast zijn er afgelopen jaren veel oudere werknemers met pensioen gegaan.'

Buitenland is geen optie

Het tekort is pas afgelopen jaar ontstaan als gevolg van de snelle opleving van de economie. Dat is zo snel dat het onmogelijk was daarop te anticiperen. En bouwpersoneel uit het buitenland halen is geen optie.
De veiligheidsnormen in de bouw maken het moeilijk om, plat gezegd, een blik Polen, Duitsers of Spanjaarden open te trekken.
Mensen moeten elkaar kunnen verstaan en je moet precies weten hoe je personeel opgeleid is. Dat maakt het moeilijk om zomaar personeel in te vliegen.
Alja Vos - Bouwend Nederland
Vos: 'Ten eerste vereisen de normen dat mensen op de bouwplaats elkaar kunnen verstaan en ten tweede moet je als bouwer precies weten hoe je personeel is opgeleid en wat je werknemers kunnen. Dat maakt het moeilijk om zomaar personeel in te vliegen.'

55.000 krachten nodig

Het Economisch Instituut voor de Bouw becijferde eind 2017 dat er in de periode 2018-2022 zo'n 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn de uitvoerende bouw.
Het zwaartepunt van de vraag ligt in de komende twee jaar, terwijl de instroom slechts geleidelijk op gang komt. Dat betekent dat de arbeidsmarkt in de bouw pas vanaf 2020 in rustiger vaarwater komt.