Veiligheidsregio richt zich meer op maatschappelijke gevolgen van aardbevingen

Directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio
Directeur Wilma Mansveld van de Veiligheidsregio © Martijn Folkers/RTV Noord
De Veiligheidsregio gaat zich steeds meer toeleggen op de effecten van aardbevingen op de gezondheid, sociale veiligheid en maatschappelijke onrust in Groningen.
Die aspecten worden opgenomen in het nieuwe risicoprofiel van de Veiligheidsregio.

Bredere effecten

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten. Tot op heden lag de focus vooral op de daadwerkelijke aardbevingen en de fysieke gevolgen daarvan, zoals een huis dat kan instorten of een schoorsteen die kan omvallen.
Maar de effecten van de gaswinning zijn breder dan alleen de seismiciteit, vindt de Veiligheidsregio.

'Nieuwe manier van kijken'

'Het is voor ons een nieuwe manier van kijken naar een crisis', zegt directeur Wilma Mansveld. 'We kijken niet alleen naar de fysieke aardbeving zelf, maar ook naar de gezondheidsgevolgen. Dat doen we samen met bijvoorbeeld de GGD.'
Mansveld geeft aan dat de risico's bij een crisis veelal toch fysiek zullen zijn. Maar dat het sociale gevoel wel degelijk beïnvloed wordt. De Tweede Kamer sprak donderdag nog in een hoorzitting over de geestelijke gevolgen van de gaswinning voor de Groningers.
Het effect op de samenleving, de gezondheidsgevolgen en de maatschappelijke onrust. Volgens Mansveld is het allemaal nieuw in het risicoprofiel.

Afstemmen op adviezen

Om zich optimaal voor te bereiden op een eventuele crisis, wil de Veiligheidsregio ook de adviezen van de Mijnraad, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het KNMI, de NEN-commissie en TNO krijgen. Die worden in de komende twee weken verwacht.
'Er komt veel informatie van onder meer de Mijnraad, het SodM en het KNMI. Die info gebruiken wij om te kijken wat de feiten zijn en hoe wij de risico's inschatten. Wij moeten ons ten dienste van de inwoners voorbereiden.'