Harense boeren zijn ten einde raad en dienen WOB-verzoek in

Twee Friese roodbont koeien.
Twee Friese roodbont koeien. © Steven Radersma/RTV Noord
Veehouders Harald en Sandra Woldring uit Haren willen er hoe dan ook achter komen waardoor een deel van hun Friese roodbont koeien enkele jaren geleden overleed.
Daarom doen ze een beroep op de WOB, de wet openbaarheid van bestuur.

Waterpeil

De Woldrings zijn ervan overtuigd dat de sterfte een direct gevolg is van de weigering om het waterpeil in de polder Oosterland, waar hun koeien graasden, aan te passen aan de bodemdaling. Daardoor werd het land natter, en kwam er vervuiling vanuit de grond omhoog, zeggen ze. Een deel van de koeien overleefde het eten van vervuild gras niet. 

Beschuldigende vinger

Volgens de Woldrings zijn de provincies Drenthe en Groningen en het waterschap Hunze en Aa's betrokken bij het waterbeheer in de polder Oosterland, maar wijzen ze met een beschuldigende vinger naar elkaar. Door de WOB-procedure hopen de Harense veehouders duidelijk te krijgen hoe de besluitvorming is verlopen. 

Peildatum

Harald en Sandra Woldring hebben het grootste aantal Fries roodbont koeien dat er is: 160 stuks. In totaal zijn er in Nederland nog een kleine zeshonderd van deze koeien.
Doordat een deel van de koeien doodging, hadden ze op de peildatum voor de nieuwe mestwetgeving in 2015 veel minder koeien dan normaal. Daarna groeide de veestapel weer, maar omdat de peildatum bepalend is voor hoeveel mest ze mogen produceren moet nu bijna de helft van de dieren weg. 
De Woldrings hopen nu duidelijk te krijgen wie er verantwoordelijk is voor de gang van zaken, zodat de schade kan worden verhaald.

Petitie

De Doezumer veehouder Herman van Vliet begon enkele weken geleden een petitie voor Harald en Sandra Woldring. Deze is inmiddels meer dan 9500 keer ondertekend. Van Vliet maakt zich zorgen over het uitsterven van de roodbont koe. 'Zeshonderd, dat is een ontzettend smalle genetische basis.'