Gemeente Haren: 'Transferium De Punt is overbodig'

© Provincie Drenthe
De gemeente Haren ziet een nieuw transferium bij De Punt met honderden parkeerplaatsen niet zitten. Nut en noodzaak zijn er niet, volgens de buurgemeente. Want bij Haren, waar ook een transferium ligt dat net met vijfhonderd plekken is uitgebreid, is nog plek zat.
Haren reageert daarmee kritisch richting gemeente Tynaarlo. Die moet het bestemmingsplan wijzigen om de grote parkeerplaats, waar ook de buslijnen moeten samenkomen, bij De Punt aan te leggen. Dat meldt RTV Drenthe.

Omstreden

De provincie Drenthe is al sinds 2012 bezig met dit omstreden transferium, dat eerst duizend parkeerplaatsen moest tellen, maar dat inmiddels is afgeschaald naar maximaal vijfhonderd. Gedeputeerde Henk Brink wil het project volgend jaar gerealiseerd hebben.

Files oplossen

Volgens de provincie is het miljoenenproject nodig om een deel van de files naar Groningen op te lossen. Drenthe wil met een goed knooppunt van buslijnen automobilisten stimuleren hun auto bij De Punt te laten staan en verder te reizen met de bus.
Het project kost twaalf miljoen euro. Het transferium komt in de groenstrook tussen de A28 en afslag De Punt te liggen. Ook komen er nieuwe op- en afritten naar de A28, zodat het verkeer vlotter de snelweg op kan rijden.

Protesten

Het transferium stuit op veel protest van natuurorganisaties en ook van politieke partijen. In Provinciale Staten van Drenthe is het plan in 2015 door de kleinst mogelijke meerderheid gesteund: twintig stemmen voor en negentien tegen. Vorig jaar bleek de gemeenteraad van Tynaarlo ook flink verdeeld: twaalf stemden voor en elf tegen.
Omdat het transferium De Punt op grondgebied van de gemeente Tynaarlo ligt, moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen om het provinciale project mogelijk maken. Deze procedure loopt nu en daar zijn vier bezwaren tegen ingediend, onder meer door de gemeente Haren.

Faunapassage in de knel

Bij Haren ligt langs de A28 ook een groot transferium, dat met vijfhonderd parkeerplaatsen is uitgebreid naar negenhonderd plekken. Een deel daarvan staat dagelijks leeg. En volgens de gemeente Haren is de recente uitbreiding niet eens meegenomen in het rapport dat het nieuwe Transferium De Punt moet onderbouwen.
Ook vindt Haren het een probleem dat door het project een geplande faunapassage in de knel komt. Dat is volgens Haren in strijd met alle afspraken die zijn gemaakt voor het Natuur Netwerk Nederland. Dit netwerk is bedoeld om allerlei barrières voor dieren, zoals de A28 tussen De Punt en Groningen, zoveel mogelijk op te lossen.

Onvoldoende onderbouwd

Haren vindt al met al dat 'het nieuwe transferium verkeerstechnisch en landschappelijk een te grootschalige ingreep is die onvoldoende is onderbouwd'. Naast de gemeente Haren is er ook door het IVN Eelde-Paterswolde bezwaar gemaakt. Deze natuurorganisatie vindt het transferium bij De Punt 'overbodig, omdat er bij Haren elke dag vierhonderd van de negenhonderd parkeerplekken leeg staan'. Daarnaast is het volgens het IVN een veel te grootschalig plan, dat 'landschappelijk een aantasting van het beekdal van het Drentsche Aa-gebied is'.

Kwetsbaar

Hetzelfde verzoek komt van Stichting POP Groen, dat zich inzet voor natuur en landschap in de gemeente Tynaarlo. 'Een kwetsbaar gebied wordt aangetast en verstedelijkt door dit grote project. En de twaalf miljoen aan kosten staan in geen verhouding tot wat het aan fileleed richting Groningen zal oplossen', aldus de lokale natuurorganisatie.
Na de zomer moet politiek Tynaarlo opnieuw beslissen over het Transferium De Punt. Zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan moeten nog door de raad.