Friese boeren 'voelen' dat gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd

Boeren in Noord-Oost Friesland maken zich zorgen over de bodemdaling
Boeren in Noord-Oost Friesland maken zich zorgen over de bodemdaling © Steven Radersma / RTV Noord
Boeren in Noordoost-Friesland maken zich zorgen over de bodemdaling door gaswinning nu er in Groningen minder gas gewonnen wordt.
Volgens bestuurslid Douwe Anema van de stichting Feste Grun (vaste grond) is de bodem boven het gasveld bij zijn woonplaats Nes veel verder gedaald dan wat de NAM beweert. Uit dat veld wordt sinds 2007 gas naar boven gehaald. Volgens Anema werd destijds gezegd dat er maximaal 3 miljard kubieke meter gas naar boven zou worden gehaald, maar gaat het inmiddels al om 9,5 miljard kubieke meter.

'Maximum bereikt'

'De NAM zegt dat de bodem ongeveer 3 centimeter is gedaald', zegt de akkerbouwer. 'Maar volgens onze berekeningen is het inmiddels al 12 a 13 centimeter.'
'En het is bewezen dat de bodem na het stopzetten van de gaswinning nog eens zo ver doorzakt. Dus we zitten nu al op 24 centimeter en dat is het maximum dat met ons is afgesproken. Dus het moet stoppen, nu.'

Knik

Anema wijst naar de waddendijk langs Nes: 'Kijk, daar zie je een soort knik in de dijk, dat is precies in het hart van de gasbel waar de bodem het hardst daalt'. De bodemdaling heeft tot gevolg dat er meer zout kwelwater in het boerenland terecht komt.
'Deze poelen zaten vroeger vol kikkers', wijst Anema aan, 'maar het kikkerconcert heeft zich nu minstens honderd meter landinwaarts verplaatst. Die verzilting is dus niet alleen slecht voor de landbouw, maar ook voor de fauna.'

'Hand aan de kraan'

De NAM zegt dat de gaswinning uit kleine velden zoals die bij Nes gewoon doorgaat, 'met de hand aan de kraan'. Met andere woorden: alleen als het verantwoord kan. Anema gelooft daar niets van. Volgens hem is het financiële belang veel groter dan het belang van de bewoners van het gebied.

Buitenland

'Ga maar na', zegt hij,' het Rijk heeft al gas toegezegd aan het buitenland, terwijl er in Groningen veel minder wordt opgepompt. Dan kunnen ze aan hun verplichtingen voldoen door Russisch gas door te verkopen, maar het is veel goedkoper om het hier te winnen'.

'Niet netjes'

Het gaat mij niet om de manier waarop we hier nu leven', besluit Anema, 'maar wel om het belang van de kinderen van mijn kinderen. Dit is een arme regio, ons in de toekomst opzadelen met nog meer lasten is niet netjes. Dan horen wij als regio ook te delen in de enorme winsten die hier vandaan worden gehaald.'