Delfzijlster sportschoolhouder wil voorschot van de NAM

Sportschoolhouder Joop Aukes
Sportschoolhouder Joop Aukes © Goos de Boer / RTV Noord
Sportschoolhouder Joop Aukes uit Delfzijl eist een voorschot van 170.000 euro van de NAM voor zowel de aardbevingsschade aan zijn pand als de veiligheidsmaatregelen die hij ter wille van zijn publiek moet nemen.
Maandag diende bij de rechtbank in Assen het kort geding hierover. Het is een langdurige kwestie tussen Aukes en de NAM. Hij claimt 170.000 euro schade, Die is ook door de NAM voor hem gereserveerd, op voorwaarde dat de bank als hypotheekverstrekker daar ook mee akkoord gaat. Maar daarbovenop wil Aukes de 20.000 euro terug die hij al in het pand heeft geïnvesteerd en 50.000 euro voor brandveiligheidmaatregelen die hij van de gemeente moet nemen. Die kan hij nu niet van de bank lenen, omdat de waarde van zijn pand zou zijn gedaald van 1,2 miljoen euro naar vier ton.

Complex geval

De zaak duurt al vier jaar en sinds anderhalf jaar ligt zijn zaak voor bemiddeling bij de Nationaal Coördinator Groningen. Door de aardbevingsschade lopen scheuren door wanden en vloeren. Hierdoor valt nauwelijks te sporten en blijven de bezoekers weg. De omzet is drastisch gedaald. Zijn zaak is een voorbeeld van een 'complex geval' zoals de grotere en schrijnende dossiers in het Groningse aardbevingsdossier worden genoemd.
De rechter uitte tijdens de zitting zijn bedenkingen over de claim van 50.000 euro: 'Het is uw verantwoordelijkheid dat bezoekers in uw centrum veilig kunnen sporten'.

Onder water

Aukes heeft naar eigen zeggen niet veel aan het bod van de NAM. Omdat zijn centrum 'onder water' staat, zal hij die 170.000 euro direct door moeten schuiven naar de bank.
Aukes' advocaat Ludwig Ongenae probeert daar de komende twee weken afspraken over te maken met de bank. Komen de partijen er niet uit, dan wordt de rechter verzocht uitspraak te doen in het verzoek het voorschot te stellen op 170.000 euro

Vreemd

Juist omdat eerst de lucht tussen de bank en Aukes geklaard moet worden, vindt de NAM dat zij niet de gedaagde partij had moeten zijn, schrijft een woordvoerder van de NAM: 'De advocaat van de heer Aukes betrekt alleen NAM in rechte, terwijl NAM zich allang bereid had verklaard om over te gaan tot betaling.  Dit is vreemd gelet op de nadrukkelijke rol die de bank heeft vanwege uitoefening van het pandrecht.' Niettemin heeft de NAM ingestemd met de aanhouding en eventuele intrekking van de kort gedingprocedure waarbij iedere partij de eigen kosten draagt.