RUG verwacht volgend jaar 2000 studenten méér

Het academiegebouw van de RUG
Het academiegebouw van de RUG © Flickr/Creative Commons
De Rijksuniversiteit Groningen verwacht voor komend studiejaar maar liefst 23 procent meer eerstejaars studenten dan vorig jaar.
Dat meldt Ukrant.
Bij de telling van de voorinschrijvingen in mei komt de RUG uit op 11.217 aanmeldingen. Vorig jaar waren dat er 9062. In de cijfers zijn studenten die zich voor meerdere opleidingen hebben aangemeld, al verrekend.

Vooral internationale studenten

Het gaat vooral om aanmeldingen van internationale studenten. Bij Nederlandse studenten is de toename 11 procent, maar bij buitenlandse studenten is de toename veel groter: zo zijn er 50 procent meer aanmeldingen van studenten uit Europa, en nog eens 31 procent meer aanmeldingen van studenten buiten Europa.
Ook voor de master-vervolgopleidingen is er een grote toename van het aantal aanmeldingen: 5800 in plaats van 4853 vorig jaar. De grootste groeiers onder de faculteiten zijn Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (waar psychologie onder valt) en Science and Engineering. Die kampen nu al met een gebrek aan onderwijs- en tentamenruimtes.
Mede daarom krijgt psychologie in 2019 opnieuw een numerus fixus, een beperkt aantal studieplaatsen.

Woningtekort

Het hoge aantal aanmeldingen van met name internationale studenten brengt verdere uitdagingen met zich mee, met name op de woningmarkt. Zo moest vorig jaar op stel en sprong een noodopvang worden opgezet om internationale studenten tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Zo'n noodopvang komt er nu op voorhand.
De RUG, Hanzehogeschool en gemeente zoeken los daarvan samen naar 500 tot 1000 kamers, maakten zij eerder bekend. Daarbij wordt ook buiten de gemeentegrenzen van Groningen gekeken.

Doorgroei verwacht

In prognoses gaat de RUG er vanuit dat de universiteit in 2025 35.000 studenten telt. Nu zijn dat er zo'n 29.000. De toename van het aantal studenten en de impact die dat op gemeente Groningen heeft, zal een van de uitdagingen zijn waar de nieuwe directeur Jouke de Vries mee te maken zal krijgen.