'NAM betaalt veel minder aan Groningenfonds'

© Jos Schuurman | Google Streetview | Beeldbewerking RTV Noord
'Het fonds van één miljard voor Groningen wordt voor bijna 90 procent door de Staat betaald. De NAM betaalt 135 miljoen.' Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat beiden ongeveer de helft betalen.
Dat bevestigt het ministerie van Financiën aan het FD. Afgelopen maandag werd een akkoord gesloten tussen het ministerie en Shell en Exxonmobil, waarin onder meer staat dat de oliegiganten geen claim indienen bij de Staat voor gemiste inkomsten voor het gas dat in de Groninger bodem achterblijft.

Miljard

Ook werd afgesproken dat de NAM een half miljard stopt in een fonds voor het toekomstperspectief van Groningen. Het kabinet maakt eenzelfde bedrag vrij, waardoor in totaal dus een miljard euro voor beschikbaar is.
Volgens het FD betaalt de NAM onder aan de streep veel minder dan die 500 miljoen euro. Dat komt doordat het bedrijf zijn kosten grotendeels kan verhalen op de Staat, door verschillende mogelijkheden die het Nederlandse belastingsysteem biedt.

Oude verdeling van kosten en baten

Met de nieuwe overeenkomst van afgelopen maandag, is ook de verdeling van de kosten en baten veranderd. De NAM kreeg 10 procent van de opbrengsten van de gaswinning. 90 procent ging naar de Staat.
Aan de kostenkant betaalde de NAM 36 procent en de overheid 64 procent.

Verdeelsleutel is veranderd

Die verdeelsleutel is veranderd. Met ingang van dit jaar krijgt de NAM 27 procent van de winst en neemt de Staat 73 procent van de winst, maar ook van de kosten voor haar rekening. De NAM verdient dus meer aan de gaswinning en hoeft minder te betalen.

Per direct

Die nieuwe verdeling van de opbrengsten uit Groningen geldt ook al meteen voor de 500 miljoen die de NAM straks stort in het fonds dat een 'nieuw toekomstperspectief' moet geven aan Groningen.
Volgens de oude verdeelsleutel, zou de NAM daar dus 36 procent van betalen. In het maandag afgesproken akkoord is dat dus 27 procent.

135 miljoen

Dus iets meer dan een kwart van die 500 miljoen euro, stroomt daadwerkelijk uit de NAM-kas in Assen. Dat is 135 miljoen euro.
De overige 365 miljoen euro, wordt aan de achterkant verrekend. De Staat legt daar zelf nog eens minimaal vijfhonderd miljoen euro bij.

Henk Nijboer (PvdA) stelt Kamervragen

Het Groninger Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft 27 Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes. Het Kamerlid wil onder meer weten waarom het akkoord niet van tevoren ter goedkeuring naar de Kamer is gestuurd. Ook stelt hij vragen over de machtspositie van de NAM, en afspraken in het regeerakkoord.