Advies SodM: 5000 gebouwen versterken

Zo'n 5.000 gebouwen in het aardbevingsgebied moeten per direct in aanmerking komen voor versterking. Dat is het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen aan minister Wiebes nu bekend is dat de gaswinning omlaag gaat.
Volgens het SodM zijn er ongeveer 1900 gebouwen die zonder versterking 'niet binnen afzienbare tijd aan de veiligheidsnorm voldoen'. Deze huizen worden als 'meest risicovol' omschreven en het advies is om hier maatwerk toe te passen.
Voor ongeveer 3100 gebouwen gaat op dat ze, door de verminderde gaswinning, pas in 2023 als veilig kunnen worden beschouwd. Het SodM adviseert om hier op 'heel korte termijn' met snelle, generieke maatregelen de veiligheid te verbeteren.

Versterking hervatten

Het SodM adviseert ook om de versterking van de woningen in de versterkingsoperatie weer op te pakken en te versnellen.
Daarbij gaat het om twee groepen. De eerste bestaat uit 1588 adressen die zijn geïnspecteerd, een versterkingsadvies hebben, maar waar nog geen uitvoering aan wordt gegeven.
De tweede groep van 1581 adressen is over het algemeen alleen nog geïnspecteerd.
'Zo'n 10% van de 5000 gebouwen die in aanmerking komen voor versterking bevindt zich in de batches 1588 en 1581', aldus het SodM.
Het aantal gebouwen dat versterkt moet worden gaat omlaag, maar het tempo van versterking moet aanzienlijk omhoog
Theodor Kockelkoren - SodM

Tempo omhoog voor veiligheid

Het SodM concludeert verder dat de afbouw van de gaswinning zorgt voor minder risico's. 'De risico's zijn nu al veel kleiner en worden na verloop van tijd steeds kleiner', zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der mijnen.
Hij verwijst daarbij naar de vorige risicoschatting, die is gebaseerd op continue gaswinning van 50 miljard kuub per jaar.
'Het aantal gebouwen dat versterkt moet worden gaat daarmee omlaag, maar het tempo waarop de versterking gaat moet aanzienlijk omhoog. Dat is nodig om de veiligheid in Groningen binnen afzienbare termijn te borgen.'

Risicoschatting

Met de verminderde gaswinning nemen de risico's op aardbevingen en schade de komende jaren af, verwacht het SodM.
Deze risicoschatting voor bevingen geeft ze voor de komende jaren:
2019-2020: Ongeveer gelijkblijvende winning, kans neemt iets toe.
2020-2023: Komst van de stikstofinstallatie: kans halveert.
2024-2030: Einde productie, kans op een beving neemt nog verder af.

Uitlegvideo

Los van het rapport, heeft het SodM ook een nieuwe video vrijgegeven waarin ze uitlegt hoe het verder gaat met de aardbevingen. Daarin stelt ze dat de kans op bevingen steeds kleiner wordt. 'Maar wanneer precies, dat weet niemand.'
Theodor Kockelkoren is vanavond te gast in Noord Vandaag. Heb je een vraag voor hem? Mail dan met sbandstra@rtvnoord.nl. Aansluitend aan de uitzending is om 18:45 in de Facebookgroep'Groningen Sterk!' ook een vraag- en antwoordsessie met Theodor Kockelkoren.