RvS: Midden-Groningen moet vergunning voor grootste zonnepark beter onderbouwen (update)

© Minoru Karamutsu/ Flickr CC
De gemeente Midden-Groningen moet beter onderbouwen waarom het zonnepark bij Sappemeer er mag komen. Dat heeft de Raad van State zojuist beslist.
Omwonenden van het park, dat 117 hectare groot is, hebben in april geklaagd over het zonnepark bij de hoogste bestuursrechter. Die bracht ze eind december goed nieuws voor ze: toen werd besloten dat de bouw voorlopig niet mocht beginnen.

Bezwaren bewoners

Het betrof een voorlopige uitspraak. In de zitting van april werden de bewoners aan het woord gelaten. Ze konden een toelichting geven op hun bezwaren.
Ze vertelden toen dat ze onder andere het gevoel hebben dat 'er totaal niet naar hun wordt geluisterd', en dat de overheid het zonnepark erdoor drukt.
Ook is men bang voor aantasting van de natuur (immers is het gebied nu nog landbouwgrond) en reflectie van het zonlicht door de zonnepanelen. Ook het uitzicht zou verstoord worden, en bewoners zouden al voldoende schade ondervinden van de gaswinning.

Tussenuitspraak

De gemeente Midden-Groningen is juist groot voorstander van het zonnepark. Volgens een woordvoerder van de gemeente bestaat er niet zoiets als 'het recht op een blijvend vrij uitzicht'.
Daarnaast stelt de gemeente dat de impact voor omwonenden niet heel groot is, omdat in het weiland waar de zonnepanelen moeten komen, nu al glastuinbouw is toegestaan. Het park zou daarom 'geen grote inbreuk op het bestaande planologische regime' maken'.
De Raad van State gaat daar niet helemaal in mee en heeft nu een tussenuitspraak gedaan: de gemeente Midden-Groningen heeft zes weken de tijd om met een uitgebreidere uitleg te komen waarom het zonnepark er wel moet komen en hoe het omgaat met de belangen van de bewoners.

Beplanting moet park aan zicht onttrekken

Overigens heeft Powerfield, de ontwikkelaar van het zonnepark, met bewoners aan de zuidzijde van het park afspraken gemaakt over het planten van onder andere bloemen en struiken tussen hun tuinen en de zonnecollectoren.
Daardoor moet de biodiversiteit toenemen, en wordt het park aan het zicht van de bewoners onttrokken.

Reactie vanuit Midden-Groningen

Wethouder Jan Jakob Boersma van Ruimtelijke Ordening van Midden-Groningen: 'Ik zie de verdere procedure met vertrouwen tegemoet. Zorgvuldigheid staat voor Midden-Groningen voorop, daar heeft de Raad van State ook oog voor gehad en daarom zullen wij binnen enkele weken met een nadere onderbouwing komen op het genoemde onderdeel.'